Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Variants that Effecting Creative Thinking Skills of Music Teachers

Anthropologist, vol.21, pp.474-481, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKA ALANLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, no.36, pp.154-174, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE THINKING SKILLS BY MEANS OF TRADITIONAL ART

The journal “Pedagogy and Psychology” of the Abai Kazakh National Pedagogical University, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

RUS BEŞLERİ\u2019NİN ORYANTALİZME ETKİSİ VE M. BALAKİREV'İN "SELİM'İN ŞARKISI" NIN İNCELENMESİ

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.14, no.33, pp.333-345, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the correlation of academic motivation and musicperformance anxietylevels

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.15, no.6, pp.1599-1613, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TUVA TÜRKLERİ’NDE HÖÖMEY SÖYLEME BİÇİMİ

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.23, pp.58-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ MUSİC EDUCATION ON HEARINGIMPLIED PRESCHOOL CHILDREN

The Journal of Academic Social Science (ASOS Journal), vol.1, pp.168-181, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimi Açısından Müzik Eğitiminin Önemi

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn 2020), Kocaeli, Turkey, 4 - 05 December 2020, vol.1, pp.362-369

Okul Öncesi Dönemde Matematik Kavramları İle Şarkı Söylemenin Önemi

Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019, pp.422-440

Sesin Önemi, Eğitimi ve Ergenlik Dönemi

Ses Eğitimi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.22-57

Ses Eğitimi İçerisinde Bel Canto Sanatı

2. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi (MUDA), Diyarbakır, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Tuva Türkleri’nin Höömey Şarkı Söyleme Biçimi Üzerine Bir İnceleme

Voice İstanbul International Conference on Voice in all aspects Medipol University, İstanbul, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.20

Üstün Zekâlılarda ve Yeteneklilerde Müzik Eğitiminin Önemi

Uluslararası 2. İpek Yolu Müzik Konferansı, 6 - 08 May 2016