Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Adherence frequency of CANDIDA ALBICANS on nasoalveolar molding (NAM) appliances

JOURNAL OF STOMATOLOGY ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.121, no.5, pp.473-477, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Oral candidal carriage in children with and without dental caries

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, vol.38, no.1, pp.45-49, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Investigation of bacteremia following orthodontic debanding

ANGLE ORTHODONTIST, vol.70, no.1, pp.11-14, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Investigation of bacteremia after orthodontic bonding

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, vol.116, no.6, pp.687-690, 1999 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Çeşitli Protez Temizleticilerinin İn Vitro Şartlarda Candida Albicans Kolonizasyonlarına Etkileri

Ankara Üniversitesi Dişhekimli Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.255-261, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Assessment of levofloxacın effect on human neutrophil functions in vitro

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, vol.10, no.1, pp.19-24, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

In vitro study of fungal presence and growth on three tissue conditioner materials

Journal of Marmara University Dental Faculty, vol.4, pp.682-684, 1997 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Dissolution and microbiological evaluation for Co-trimoxazole tabletes

Int l J Pharm Advances , vol.1, pp.134-147, 1995 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Farklı Periodontitis Tiplerinden İzole Edilen Enterococcus Faecalis SuşlarındaVankomisin Direnç Geninin Araştırılması

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Dişhekimliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

EĞENİZ NE KADAR TEMİZ

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 May 2016

Effectiveness of ozone against Enterococcus faecalis in human root canal an in vitro study

24th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Seoul, South Korea, 14 - 16 November 2013, vol.23, pp.219

Erişkin periodontitisli hastalarda soft lazerin etkinliğinin klinik

TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 June 1999

An Effect Of Mouth Spray On A denture Microorganisms

European Prosthodontic Association (EPA). 45th Annual Meeting Of The German Prosthodontic Association., 19 - 21 September 1996

Books & Book Chapters

SAĞLIKLI BİR AĞIZ MİKROBİYOTASINDA TÜKÜRÜĞÜN ETKİSİ

in: Çocuk Diş Hekimliğinde Oral Mikrobiyata Etkinliğine Yönelik Güncel Yaklaşımlar, Gamze Arel, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.14-21, 2021

Oral Mikrobiyom

in: Oral Fizyoloji, Dr.Esra Bihter Gürler, Editor, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, pp.126-137, 2019

Mechanical Periodontal Therapy in Chronic Periodontitis Patients with Postmenopausal Osteoporosis Using Alendronate

in: Current Trends in Periodontics and Implant Dentistry, Vishal Anand,Minkle Gulati, Editor, NOVA Science Publishers Inc. , New York, pp.1-13, 2013

Adjunctive use of beta-glucan in the nonsurgical treatment of chronic periodontitis

in: Pathogenesis and Treatment of Periodontitis, NURCAN BUDUNELİ, Editor, IN TECH-OPEN ACCESS PUBLISHER, pp.167-182, 2012

Adjunctive Systemic Use of Beta-Glucan in the Nonsurgical Treatment of Chronic Periodontitis

in: Pathogenesis and Treatment of Periodontitis, Nurcan Buduneli, Editor, Intech Scientific Books, Londrina, pp.167-182, 2012

Tükürük Mikrobiyolojisi

in: TÜKÜRÜK Histolojisi Fizyolojisi Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası, Nesrin Emekli,Ayşen Yarat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.181-206, 2008