Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2018 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2013 - 2015 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1993 - 1999 Tıpta Uzmanlık

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1987 - 1993 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Pr. (İngilizce), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  İçsel Hizmet Kalitesinin İç Müşteri Memnuniyetine Etkisi ve Algılanan Dışsal Hizmet Değerinin Müşteri Sadakati ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2015 Yüksek Lisans

  Çalışan kişilik özellikleri perspektifiyle içsel pazarlama stratejileri ve içsel hizmet kalitesi ilişkisi üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1999 Tıpta Uzmanlık

  Postoperatif adezyon önlenmesinde iki bariyer bir solüsyon ve iki farmakolojik ajanın, tek ve ikili kullanımlarındaki etkinliğin, hayvan modelinde araştırılması

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce