General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Fine Arts Education, Department Of Art And Crafts Teacher Education

Metrics

Thesis Advisory

41

Open Access

33
UN Sustainable Development Goals

Biography

4 Mayıs, Gölcük(Kocaeli) doğumludur.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü: Lisans.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı: Yüksek Lisans.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Kürsüsü: Doktora.

1985 : Yrd. Doçent Doktor olarak M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde Çalışmaya başladı.

1994: Doçent Unvanını aldı.

2001: Profesör Unvanını aldı.

İlk, orta ve lise tahsilini Gölcük’te tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Lisansını Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yanında yaparak mezun olmuştur. Prof. Dr. Oktay Aslanapa’dan ”Türk-İslam Sanatı”, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’ndan “Umumi Türk ve Asya Tarihi” ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy’dan “Avrupa Sanatı(Estetik ve Sanat Tarihi)” sertifikalarını yapmıştır.

Öğrenciliği sırasında: ILCA(Amerikan Kültür Merkezi) ve Batı Dilleri Merkezi, İleri İngilizce Kursları’nı tamamladı. İstanbul’a gelen yabancı turistlere dört yıl amatör rehberlik yaptı. Belçika’daki Uluslar arası Arkeoloji kamplarına katılarak: “Kazı” ve “Restorasyon” dallarında sertifika aldı. İngiltere’ye giderek, lisanını geliştirdi ve mesleki tecrübelerini arttırdı. Üniversiteden mezun olduktan sonra, iki yıl Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda görev yaptı. A.I.T.(Alliance International Of Tourism)’nin Avusturya’daki Uluslararası Turizm Kongresine T.T.O.K.(Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu)’nun temsilcisi olarak katıldı ve Kongre sonrasında Avusturya, Belçika ve İngiltere’de belli başlı merkezleri ve müzeleri ziyaret ederek, incelemeler yapma imkanını buldu. Mezun olduğu bölümde Yüksek Lisansını ve akabinde de Doktora çalışmasını Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yönetiminde tamamladı.

12 Eylül 1985 tarihinde Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne Öğretim Üyesi(Yrd.Doç.Dr.) olarak atandı. 26.10.1994 tarihinde Sanat tarihi Anabilim Dalında “ Üniversite Doçenti” unvan ve yetkisini aldıktan sonra M.Ü.A.E.F.Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde Doçent kadrosuna atandı.2001 Yılında Profesörlük ünvanını aldı.

Halen, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda: Prof. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir.