Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, ss.792-803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF MANAGERIAL SPIRITUAL LEADERSHIP PERCEPTION SCALE

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, ss.294-312, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation of Future Time Perspective on Health Behaviors in High School Students

Research on Education and :Psychology, cilt.1, ss.12-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using real life problems for developing prospective teachers classroom management skills.

Cukurova University Faculty of Education Journal, cilt.41, ss.18-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma alışkanlığı kazandırmada etkili bir yöntem Okuma çemberi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.32, ss.5-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite Öğrencilerinin Otomatik Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, 15 - 17 Kasım 2019

Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojikalan bilgisi özgüvenlerinin karşılaştırılması

The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC), 27 - 29 Haziran 2019

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE GELECEK ZAMAN ALGISININ SAĞLIK DAV-RANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, 19 - 20 Mayıs 2017

Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

2nd Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Aralık 2015

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi

2nd Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Aralık 2015

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2nd Cyprus International Congress of Education Research. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 - 03 Ekim 2015

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

2nd Cyprus International Congress of Education Research. Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 - 03 Ekim 2015

Öğretmen adaylarına sınıf yönetim becerisi kazandırmada gerçek yaşam problemlerinin kullanılması

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar., İzmir, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2011

Lise Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerine göre Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi.

IX. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi.., Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2007

Çalışan çocukların Problemler.

VIII. Ulusal PDR Kongresi., Türkiye, 1 Mart - 01 Nisan 2005

Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik, Psiko-sosyal ve Sağlık Sorunları

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu., Türkiye, 01 Şubat 2004

M.Ü. Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Antioksidan Bilgi Düzeyleri

I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu(Uluslararsı katılımlı), Sempozyum Kitabı., Türkiye, 01 Şubat 2004

Yazılı Basında Okullarda Şiddete Yönelik Haberlerin İncelenmesi.

IV Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Türkiye, 01 Şubat 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Rehberlik, Halil Ekşi ve Müge Yüksel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.179-216, 2018

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

SOSYAL BİLİŞSEL TEORİ, AYŞEN BAKİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.263-280, 2014