Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF(GFRP) VE KARBON ELYAF(CFRP) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN CHARPY DARBE DENEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

10th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 14 - 15 October 2023, vol.10, pp.400-413

THE IMPORTANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGIES IN THE CONSTRUCTION SECTOR: RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS

10th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 14 October 2023, vol.10, pp.511-526

ÇÖP ŞUTLARININ KURULUMUNDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

9. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Turkey, 05 October 2023

ÇÖP ŞUTU TASARIMINDA RİSKLERİN YÖNETİLMESİ VE İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ

9. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 05 October 2023, vol.9, pp.124-138

TEKNOLOJİ KULLANIMININ İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN AZALTILMASINDAKİ ÖNEMİ

9. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2023, vol.9, pp.243-252

ADVANTAGES OF COMPUTER-BASED ARCHITECTURAL DESIGN APPLICATIONS FOR USERS

11. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 July 2023, pp.1311-1323

SEQUENTIAL FORM FORMATION DIAGRAMS IN COMPUTER-AIDED ARCHITECTURAL DESIGN

11. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 June 2023, vol.11, pp.1303-1310

INVESTIGATION OF CORROSION IN CENTRAL HEATING SYSTEMS

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND SCIENCES-2023, İstanbul, Turkey, 18 March 2023, vol.1, pp.160-168

TALAŞLI İMALAT PROSESLERİNDE KULLANILAN KESİCİ TAKIMLARIN ÜRETİM AŞAMALARI

8 th International Congress on Engineering and Technology Management, İstanbul, Turkey, 08 December 2022, vol.8, pp.22-30

"DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN KARBON ELYAF (CFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ"

4th International Congress on Engineering Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 03 November 2022, vol.4, pp.868-877

DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF (GFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

4th International Congress on Engineering Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2022, vol.4, pp.855-867

SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TARIMIN ROLÜ

5th International Congress on Engineering Sciences and Multidisciplinary Approaches, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2022, vol.4, pp.52-58 Sustainable Development

PASLANMAZ ÇELİK BACA MONTAJLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.6-10

PASLANMAZ ÇELİK BACA TASARIMININ MONTAJ SONRASI ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

8. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2022, pp.1-5

DENİZ ARAÇLARINDA KULLANILAN CAM ELYAF(GFRP) VE KARBON ELYAF(CFRP) TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİK KARAKTERİZASYONLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI MALZEME MÜHENDİSLİĞİ VE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (IMEAMTC'22), İstanbul, Turkey, 15 September 2022, vol.1, pp.2-11

AISI 4140 ÇELİĞİNİN 450OC ÜSTÜNDE AŞINMA VE OKSİDASYON DAYANIMININ ARTTIRILMASI İÇİN SÜPER ALAŞIM KAPLAMA TERCİH EDİLMESİ

INTERNATIONAL MATERIALS ENGINEERING AND ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES CONGRESS (IMEAMTC'22), İstanbul, Turkey, 15 September 2022, vol.1, pp.12-19

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İLERİ İMALAT TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK ETKİSİ

INTERNATIONAL MATERIALS ENGINEERING AND ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES CONGRESS (IMEAMTC'22), İstanbul, Turkey, 15 - 16 September 2022, vol.1

"MOTORLU ARAÇLARDA, BİNALARDA SES VE ISI YALITIMI İÇİN MALZEME TASARIMI"

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 29 March 2022, vol.1, pp.439

ANSYS PROGRAMI İLE BİNEK ARAÇLAR İÇİN ELEKTRİKLİ MOTOR TASARIMI VE MEKANİK ANALİZLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

7 th. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2022, vol.7, pp.135-147

MEKANİK TESİSATTAKİ ISI EŞANJÖRLERİNDE MEYDANA GELEN KOROZYON OLUŞUMUNUN GİDERİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES,10-11,February 2022, İstanbul, Turkey, 10 February 2022, vol.3, pp.255-265

ELEKTRİKLİ ARAÇ İÇİN DİREKSİYON SİSTEMİ TASARIMI VE ANALİZ UYGULAMASI

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES,10-11 FEBRUARY 2022, İstanbul, Turkey, 10 February 2022, vol.3, pp.238-254

Prediction of Surface Finish Model in Cutting AISI 4140 Steel with Different Approaches

9th International Conference on Fracture, Fatigue and Wear (FFW), Ghent, Belgium, 2 - 03 August 2021, pp.303-318 identifier identifier

PROTECTION OF ALUMINUM 6061 USED IN WATER VEHICLES FROM FLOUR FROM SALT CORROSION BY COATING

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, vol.6, pp.660

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SUN AND HUMIDITY EFFECTS OF ANODIZED ALUMINUM 6061 MATERIALS

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, vol.6, pp.637

INCREASING THE WEAR PROPERTIES AGAINST HIGH TEMPERATURE BY COATING THE IRON-BASED SUPERALLOY TO 4140 STEEL BY LASER MELTING DEPOSITION METHOD

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, vol.6

THE DEVELOPMENT OF BATTERY, ENGINE SYSTEMS IN ELECTRIC VEHICLES AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 20 - 21 November 2021, vol.6, pp.640

INCREASING THE SURFACE PROPERTIES OF THE WIDELY USED AISI4140 STEEL BY COATING WITH CO-BASED SUPERALLOY BY LMD METHOD

6.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 November 2021, vol.6, pp.599-560

INVESTIGATION OF THE CORROSION EFFECTS ON MARINE VEHICLES USING COATING AND CATHODIC PROTECTION METHODS

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, vol.5, pp.325-333 Sustainable Development

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORROSION EFFECTS ON THE NANOCOMPOSITE COATED PETROL BOILER

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 May 2021, vol.7, pp.869-875 Sustainable Development

CATHODIC PROTECTION SYSTEM DESIGN INVESTIGATION OF CORROSION EFFECTS ON FUEL TANKS AND OIL PIPES

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 May 2021, vol.7, pp.859-868

Teknoloji Yönetiminde Yazılım Uzmanlığı Yaklaşımları: Örnek Bir Uygulama

5. Uluslararası Mühendislik Ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, Turkey, 24 - 25 April 2021

AUTONOMOUS ZERO NUMBERED FIXED-WING UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MECHANICAL STRUCTURES AND CONFIGURATION ANALYSIS

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, vol.5, pp.346-355

PROFİLE SELECTİON AND ANALYSİS İN FİXED-WİNG UNMANNED AERİAL VEHİCLES

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 24 April 2021, vol.5, pp.326-337

TAGUCHI’S APPLICATION ON WEAR BEHAVIOR OF EPOXY REINFORCED WITH CONTINUOUS BASALT FIBERS

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 24 - 25 April 2021, vol.5, pp.93-102

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORROSION EFFECTS IN API 5LX42 OIL PIPE LINE WITH THE COATING METHOD

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, İstanbul, Turkey, 23 February 2021, vol.1, pp.134-142

MARMARAY DEMİRYOLU HATTINDA RAY KUSURLARININ ULTRASONİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ VE RAY KUSURLARININ HATTIN HANGİ KISIMLARINDA YOĞUNLAŞTIĞININ TESPİTİ

4th International Congress on Students Academic Students, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020, vol.4, pp.12-20

ÇELİK YÜZEYLERİNE LAZER KAPLAMA (LC) YÖNTEMİ İLE SÜPER ALAŞIMLARKAPLANMASI VE AŞINMA/ KOROZYON DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ANDTECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2020, vol.4, pp.110-120 Sustainable Development

PETROL BORU HATTI 5LX52 MALZEME YÜZEYİNE KATODİK KORUMANINKOROZYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ANDTECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2020, vol.4, pp.120-127 Sustainable Development

ÇELİK ALAŞIMLARIN YÜZEYLERİNİN LAZER METAL BİRİKTİRME (LMD)YÖNTEMİ İLE SÜPER ALAŞIMLARLA KAPLANMASI VE ARTTIRILAN AŞINMADİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2020, vol.4, pp.98-109 Sustainable Development

5LX52 PETROL BORU HATTINDA MALZEME YÜZEYİNİN KAPLAMA YÖNTEMİYLEKOROZYON ETKİLERİNİ İNCELENMESI

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING ANDTECHNOLOGY MANAGEMENT, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2020, vol.4, pp.128-133 Sustainable Development

KARBÜR, EXT-CRN VE TİSIN KAPLI FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN 17-18 DECEMBER 2020, İstanbul, Turkey, 17 December 2020, vol.5, pp.1019-1032

KARBÜR FREZE UÇLARININ DENEY TASARIMI YÖNTEMİ İLE PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN 17-18 DECEMBER 2020, İstanbul, Turkey, 17 December 2020, vol.5, pp.1002-1017

A MINI REVIEW ON INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF WS2, MOS2 SURFACE COATING ON WEAR OF SPUR GEAR

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN 17-18 DECEMBER 2020, İstanbul, Turkey, 17 December 2020, vol.5, pp.987-1019

A MINI REVIEW ON INFLUENCE OF WC/C, MOS2 SURFACE COATING ON WEAR AND FATIGUE BEHAVIOR OF SPUR GEAR

6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN 17-18 DECEMBER 2020, İstanbul, Turkey, 17 December 2020, vol.6, pp.987-1005

The Examination of Flow Forming Process and Heat Treatment Effects on 2024 Aluminium Tubes

The 8th International Conference on Fracture Fatigue and Wear (FFW 2020), Belgium, Belgium, 26 - 27 August 2020

Flow Forming Process for Annealed AISI 5140 Alloy Steel Tubes

The 8th International Conference on Fracture Fatigue and Wear (FFW 2020), Belgium,, Belgium, 26 - 27 August 2020

”INVESTIGATION OF WORKING PRINCIPLE AND FACTORS AFFECTING SUCCESS VALUES OF LOCKING ASSEMBLY SYSTEMS”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.622-630

”ALÜMİNYUM 7075 ALAŞIMININ DELİNMESİ İŞLEMİNDE KULLANILAN FARKLI MATKAP UÇLARININ İŞLEM SONRASI İNCELENMESİ”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.385-394

”POLYPROPYLENE AND WOOD SAWDUST-FILLED POLYPROPYLENE MATERIAL TENSILE TEST AND ELONGATION TEST EXPERIMENT APPLICATION WHICH ARE USED IN VEHICLES”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.510-518

”OTOMOTİV SANAYİNDE SAÇ YERİNE KULLANILAN ALÜMİNYUM VE KOMPOZİT MALZEMENİN, ÇEKME VE UZAMA TEST DENEYİ UYGULAMASI”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.519-526

”KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK STRES KONSANTRASYON FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.1263-1270

” 7075 – T651 ALAŞIMININ DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİ, MATKAP UÇ TİPİ VE ÇAPLARIN TALAŞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ”

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.527-536

PRODUCTION OF PURE TITANIUM METAL POWDER BY POWDER METALLURGY SINTERING TECHNIQUE

5ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING,ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.5, pp.559-564

”ANALYSIS OF MEMS BASED ACCELEROMETER SENSOR VIA COMSOL”

5ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.1, pp.209-214

MULTI CONTOURS APPLICATION ON THE INNER SURFACE WITH FLOWFORMING PROCESS

5ND INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING,ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019, vol.5, pp.209-215

ISI EŞANJÖRLERİNDE TERMAL KOROZYON VE BAKIM ODAKLI DEĞERLENDİRİLMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

KAYNAKTA YANMA OLUĞU GEOMETRİSİNİN STATİK GERİLME YIĞILMA FAKTÖRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

5RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

Konik Kilit Sistemleri Çalışma Mantığı ve Başarım Değerlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

5. Uluslararası Mühendislik Mimarlık Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 December 2019

The Effect Of Exhaust Flow Rate On Jet Fan System In A Parking Garage

5th Internatıonal Conference On Advances In Mechanıcal Engıneerıng, 17 - 19 December 2019

”MARMARAY HATTININ ULTRASONİK MUAYENE YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ VE RAY KUSURLARININ NEREDE YOĞUNLAŞTIĞININ TESPİTİ”

İNTERNATİONAL CONGRESS OF ACADEMİC RESEARCH (ICARCONGRESS 2019) TURKEY, Bolu, Turkey, 16 - 18 September 2019

”MANUFACTURING OF Co–Cr AND Co-Cr-Mo ALLOYS BY SLM TECHNIQUES AND MEASUREMENT OF MICRO HARDNESS/ DENSITY VALUES USED IN MEDICAL APPLICATION”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

”GREAT SCALE PRINTING SOLUTION WITH FREE 3D”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

”3D PRINTING SOLUTION FOR LARGE SCALE PARTS”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2019. 11 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR., Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

”IMPLEMENTATION OF COORDINATE MEASUREMENT MACHINE TECHNOLOGY FOR AUTOMOTIVE COMPONENTS”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.872-880 Creative Commons License

”THERMAL ANALYSIS OF A 3D PRINTER HOTEND AND NOZZLE”

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

AT THE 3D PRINTER SLA RESIN PRINTING

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing)Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.1, pp.971-986

”THE TRANSLATION OF 3D MODEL TO A LANGUAGE OF PRODUCING ”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

”FINITE ELEMENT ANALYSIS OF FORCES SUBJECTED TO HOTEND AND NOZZLE PART IN 3D PRINTERS”

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 201911 - 14 APRİL, 2019, ANTALYA, TR, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, vol.4

”Titanium Implant for Dental Applications Using 3D Technology”

3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.319-321

THE MODELING OF SPECIAL MANUFACTURING MATERIALS BY USING 3D LASER SCANNING AND MEASURING TECHNOLOGY

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES ANDDIGITAL INDUSTRY 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.68-70

”Plane Surface Grinding Implementation of Experimental Design and Optimal Solutions with the Taguchi Method”

TURKEYTRİB’18, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.214-215

OPTİCAL 3D SCANNER TECHNOLOGY

3rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry 2018, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.322-323

A RESEARCH FOR WEAR BEHAVİOURS OF COATED CUTTİNG TOOLS: A MİNİ REVİEW

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGYTURKEYTRIB’18, İstanbul, Turkey, 18 - 20 April 2018, vol.1, pp.215-217

MANUFACTURİNG OF Co–Cr AND Co-Cr-Mo ALLOYS BY SLM TECHNIQUES AND MEASUREMENT OF MICROHARDNESS/ DENSITY VALUES USED IN MEDİCAL APPLICATION

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing)Technologies and Digital Industry 2019, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.886-896

INVESTIGATION OF FRICTION COEFFICIENT FORSLIDING BEARINGS

9. International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), Capodokya, Turkey, 13 - 15 September 2017

THE EFFECT OF LOAD ON THE TRIBOLOGICAL PROPERTY OF POLYACETAL AND METALLOGRAPHIC OBSERVATION

Proceedings of the International Symposium of Mechanism and Machine Science,AzCIFToMM – Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 September 2017

” INVESTİGATİON OF FRİCTİON COEFFICIENT FOR SLIDING BEARINGS ”

9. International Conference on Tribology (Balkan TRib’xx17), 13-15 September 2017, Cappadocia / TURKEY, NEVŞEHİR / Cappadokya, Turkey, 13 - 15 September 2017

”THE EFFECT OF LOAD ON THE TRİBOLOGİCAL PROPERTY OF POLYACETAL AND METALLOGRAPHİC OBSERVATİON”

PROCEEDİNGS OF THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF MECHANISM AND MACHİNE SCIENCE (ISMMS-2017) 11-14 September 2017, AzTU, Baku,Azerbaijan, Baku, Azerbaijan, 11 - 14 September 2017, pp.167-174

” STUDY OF THE SURFACE FINISH WHEN TURNING HARDENED STEELS ”

https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/, Burgas, Bulgaria, 26 - 30 June 2017

”Evaluation of Surface Roughness of AISI H10 Hot Working Steel”

IBERTRIB 2017- IX Iberian Conference on Tribology, University of Minho, Guimaraes, Portugal, 11 - 13 June 2017

”Technology of Future 3D Printing”

2017 The International Conference on Advanced Materials Research, HONG KONG, China, 20 - 22 January 2017

" Effects of Different Cooling Fluids on Grinding of AISI 33XX Nickel Alloyed Steels in Plane Process Based on Experimentally "

7. ULUSLARARASI TALAŞLI İMALAT SEMPOZYUMU (UTİS 2016)/ 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MACHINING (UTIS 2016), İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.315-323

" Study on Surface Finish of AISI 2080 Steel Based on the Taguchi Method "

13th International Conference on Tribology, Galati, Romania, 22 - 24 September 2016

Study on surface finish of AISI 2080 steel based on the Taguchi method

13th International Conference on Tribology (ROTRIB), Galati, Romania, 22 - 24 September 2016, vol.174 identifier identifier

" PİSTONLU KOMPRESÖRLERDE HONLAMA YÖNTEMİ İLE SİLİNDİR YÜZEY PÜRÜZLÜLÜKLERİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ "

17th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2016), Bursa, Turkey, 12 - 15 July 2016, vol.17, no.17, pp.123-147

" The Experimental Investigation of Wear Mechanism of Centrifugal Pumps "

17th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2016), Bursa, Turkey, 12 - 15 July 2016

"Optimization of production Planning for a Sock Knitting Machine Using Linear Programming Method"

17th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2016), Bursa, Turkey, 12 - 15 July 2016

Books & Book Chapters

MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMLI İŞLETME YÖNETİMİ UYGULAMALARI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

in: MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ, MİMARLIK VE TASARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR, GÜLLÜ Abudulkadir, ÇİZMECİOĞLU Zeki, YALÇINKAYA Senai, Editor, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, pp.35-72, 2023

TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI

https://www.guvenplus.com.tr/guven-yayincilik/116/bilimsel-kitaplar, İstanbul, 2022

"MODERN İMALAT TEKNİKLERİ VE YAKLAŞIMLARI"

in: MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, TASARIMDA TEORİ, UYGULAMA VE ARAŞTIRMALAR, Ali Riza MOTORCU, Ashok JAMMI, Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2022 15 DECEMBER 2022 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, pp.195-240, 2022

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

in: TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Abdulkadir GÜLLÜ, Rakesh JAIN, Senai YALÇINKAYA, Editor, https://www.guvenplus.com.tr/guven-yayincilik/116/bilimsel-kitaplar, İstanbul, pp.181-213, 2022

"AN EVALUATION ON THE PRINCIPLES OF TRIBOLOGY AND USAGE IN WEAR APPLICATIONS"

in: INNOVATIVE TECHNOLOGY APPLICATIONS IN ENGINEERING SCIENCES, Rakesh JAIN, Abdulkadir GÜLLÜ, Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Group Inc. Publications: 23/2022 20 DECEMBER 2022, İstanbul, pp.74-96, 2022

"INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF COATED AND UNCOATED DRILLS ON HOLE QUALITY IN DRILLING OF STEEL USED IN MOLDING"

in: INNOVATIVE TECHNOLOGY APPLICATIONS IN ENGINEERING SCIENCES, Rakesh JAIN, Abdulkadir GÜLLÜ, Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2022 20 DECEMBER 2022 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, pp.115-139, 2022

INTERNATIONAL INNOVATIVE APPROACHES IN ENGINEERING & TECHNOLOGY

Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, 2021 Sustainable Development

ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, 2021

MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

MALZEME TEKNOLOJİSİ VE TASARIM BİLİMLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR

Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2021 10 ARALIK 2021 Yayıncı Sertifika No: 52866, İstanbul, 2021 Sustainable Development

İMALAT İŞLEMLERİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TALAŞ KALDIRMA ANALİZİ, STATİK VE TİTREŞİM ANALİZ UYGULAMALARI

in: MÜHENDİSLİK ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR (2), GÜLLÜ ABDULKADİR, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 43/2021 25 ARALIK 2021 Yayıncı Sertifika No: 52866, İstanbul, pp.28-72, 2021

BAZI POLİMERLERİN TRİBOLOJİK DAVRANIŞLARININ TAHMİNİ ANALİZİ

in: MALZEME TEKNOLOJİSİ VE TASARIM BİLİMLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR, ŞAHİN YUSUF, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, üven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2021 10 ARALIK 2021, İstanbul, pp.337-351, 2021

KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA

in: MALZEME TEKNOLOJİSİ VE TASARIM BİLİMLERİNE YENİ YAKLAŞIMLAR, ŞAHİN YUSUF, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, üven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2021 10 ARALIK 2021, İstanbul, pp.249-288, 2021

USAGE AREAS OF ACOUSTIC POLYURETHANE FOAM IN VEHICLES AND IT'S CONTRIBUTION TO WEIGHT REDUCTION

in: INTERNATIONAL INNOVATIVE APPROACHES IN ENGINEERING & TECHNOLOGY, ŞAHİN YUSUF, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Group Inc. Publications: 46/2021, İstanbul, pp.53-79, 2021

NUMERICAL METHODS IN HEAT CONDUCTION AND PLOTTING THE TEMPERATURE DISTRIBUTION IN MATLAB PROGRAM.

in: ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, JAMMI ASHOK, GÜLLÜ ABDULKADİR, YAMAN ZEYNEP, YALÇINKAYA SENAİ, Editor, Güven Plus Group Inc. Publications: 49/2021 15 DECEMBER 2021 Publisher Certificate No: 52866, İstanbul, pp.187-209, 2021

"BİSİKLET TASARIMININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE YAPISAL ANALİZİNİN OPTİMİZASYONU"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.490-526, 2020

"BAZALT TAKVİYELİ EPOKSİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.368-383, 2020

"MARMARAY DEMİRYOLU HATTINDA RAY KUSURLARININ ULTRASONİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ VE RAY KUSURLARININ YOĞUNLAŞTIĞI HAT KISIMLARININ TESPİTİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.740-797, 2020

"PETROL BORULARINDA KOROZYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.256-286, 2020

"3B YAZICILAR VE 3B METAL YAZICILARDA BASKI HATALARININ İNCELENMESİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.329-367, 2020

"HSS, TIN VE TIALN KAPLAMALI MATKAP TAKIMLARI KULLANILARAK AISI D2 ÇELİĞİ ÜZERİNE DELİK DELME İŞLEMLERİ UYGULAMASI"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.384-407, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

"DÜZ DİŞLİ ÇARKLARDA KAPLAMANIN YÜZEY AŞINMASI VE YORULMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.435-465, 2020

"METAL MALZEMELERDE ÇATLAK TESPİTİ VE ONARIM YÖNTEMLERİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.626-677, 2020

"ÇÖP ŞUTU SİSTEMİNİN KULLANIMI VE GÜNCEL TASARIMI"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.560-587, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

"UÇAK KOLTUĞUNUN YAPISAL ANALİZİ VE TOPOLOJİ OPTİMİZASYONU"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.121-150, 2020

"FLOWFORMING PROSESİNİN AISI 5140 ÇELİK MALZEMEYE UYGULANARAK MİKRO-YAPI VE MUKAVEMET AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ"

in: MÜHENDİSLİK ALANINDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER, Prof.Dr.Hülya KALAYCIOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları: 45/2020, İstanbul, pp.53-75, 2020

”HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNDE KULLANILAN 7075 – T651 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DELİNMESİ İÇİN KULLANILAN FAKLI MATKAP UÇLARIN PERFORMANS ANALİZİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ ”

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU,Gülsemin HAZER, Gökşen ARAS,Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA,, Editor, Güven Plus Grup A.Ş.Yayınları,, İstanbul, pp.408-442, 2019

”MEMSNEMS BASINÇ SENSÖRLERİNİN TIBBİ UYGULAMALARI”

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU, Gülsemin HAZER, Gökşen ARAS, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA,, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yaınları,, İstanbul, pp.395-407, 2019

”BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN Co-Cr-W ve Co-Cr-Mo METAL ALAŞIMLARININ EKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESi”

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU, Gülsemin HAZER, Gökşen ARAS, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş.Yayınları:Aralık 40/2019, İstanbul, pp.30-41, 2019

19. BÖLÜM SANAYİ 4.0 VE 3B YAZICILAR

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, KERİM ÇETİNKAYA, PINAR DEMİRCİOĞLU, KORAY ÖZSOY, BURHAN DUMAN,, Editor, PEGEM, Ankara, pp.429-456, 2019

”KAYNAKTA YANMA OLUKLARININ MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ”

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Ayşegül AKDOĞAN EKER, Adnan DİKİCİOĞLU,Gülsemin HAZER, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, Senai YALÇINKAYA,, Editor, Güven Plus Grup A.Ş Yaynları,, İstanbul, pp.84-112, 2019

"BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILANCo-Cr-W ve Co-Cr-Mo METAL ALAŞIMLARININEKLEMELİ İMALAT YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ"

in: MÜHENDİSLİK VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.30-42, 2019

"MEMS NEMS BASINÇ SENSÖRLERİN TIBBİ UYGULAMALARI"

in: Mühendislik ve Multidisipliner Yaklaşımlar, Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.354-366, 2019

1. BÖLÜM SANAYİ 4.0 NEDİR?

in: Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, YALÇINKAYA SENAİ,ÇETİNKAYA KERİM,DEMİRCİOĞLU PINAR,ÖZSOY KORAY,DUMAN BURHAN, Editor, PEGEM, Ankara, pp.1-48, 2019

MEMS & NEMS BASINÇ SENSÖRLERİN TIBBİ UYGULAMALARI

in: MÜHENDİSLİK ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, AKDOĞAN EKER Ayşegül, DİKİCİOĞLU Adnan, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.354-366, 2019

Metrics

Publication

163

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

87

H-Index (Scopus)

6

Project

6

Thesis Advisory

17

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals