Genel Bilgiler

Biyografi

Kandilli Kız Lisesi mezunu.

İ.Ü.Fen Fakültesi , Uygulamalı Matematik Bölümü-Lisans

İ.Ü.İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans ve Doktora

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İİBF,İşletme Bölümü'nde akademik kadrolarda çalıştı. Farklı Üniversite’lerde Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyelikleri yanında, özel sektörde proje bazlı danışmanlıklar yaptı.

Strathclyde Universitesi’nde konuk araştırmacı, konuk Prof. pozisyonlarında üç farklı dönemde bulundu ve birlikte yürütülen Avrupa yayılımlı ortak projelerin Türkiye koordinatörlüğünü yaptı. Üniversite BAP destekli akademik projeler yanında İTO, İSO, SKD ve İKV gibi endüstriye öncülük eden Kurumlar için de projeler gerçekleştirdi.

“İmalat Sanayii’nde Emek Prodüktivitesi” konulu Doktora tezinin ardından, Prodüktivite ve Performans Analizi, Kalite Yönetimi ve Mühendisliği, TKY, Altı Sigma, Süreç Analizi, CRM, KOBİ’ler de Süreç Yönetimi, Risk Analizi ve Yönetimi, Müşteri Segmentasyonu ve BI uygulamaları, Veri Madenciliği, Sürdürülebilirlik, Büyük Veri ve Sanayi 4.0-Dijital Dönüşüm alanlarında  akademik çalışmalar gerçekleştirdi. Makale, bildiri, kitap ve proje olarak paylaşılan çalışmalarının çoğunluğu hizmet/imalat sektörlerinde uygulamaları içermektedir. Halen endüstriye ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dergilerde bilgilendirici araştırma yazılarını da sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası projelerde yer aldı. Türkiye’ de 8 farklı Üniversite’de Lisans- Lisansüstü düzeylerde farklı dersler verdi.

Pek çok ulusal ve uluslararası projede yürütücü, yönetici ve araştırmacı olarak yer aldı. Bu projelerden bazıları, ,   EPSRC -Engineering and Physical Science Research Council –UK, İKV, SKD Türkiye, İSO, İTO, Italian Foreign Trade Institute, BAP-Marmara Üniversitesi tarafından desteklenen araştırmalardır. Proje raporlarının daha geniş paylaşımı açısından, Kurumlar tarafından kitap olarak basılarak değerlendirildi. 

Ulusal ve uluslararası dergilerde ve kongrelerde 220’den fazla sayıda akademik makale,  yayınladı. Ayrıca araştırma alanlarında pek çok kitap ve kitap bölümü yazdı. Akademik alan dışında, sektörel paylaşımlara verdiği önem nedeni ile birçok sektör  ve iş kuruluşuna ait dergilerde de toplumu aydınlatmak ve yeni bilimsel gelişmeleri paylaşmak için amacıyla makaleler yayınladı.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yöneylem Araştırması Anabilimdalı