Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1970 lerden Günümüze Türk Sinema Tarihinde Bir Gezinti I

Broadcast Dergisi, ss.105-107, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Sinema ve Felsefe Üzerine Bir Soruşturma

Sekans Sinema Kültürü Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Yeşilçamda Patron Tiplemeleri

Global Sanayici Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Seksenlerde Sinema

Yeni İnsan Yeni Sinema, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kaderi Anlamak İçin Masumiyeti Hatırlamak Gerekir

Büyük Kulüp Dergisi, ss.82-83, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kavur un Yolculuğu

Sekans Sinema Kültürü Dergisi, ss.130-137, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Gölköy de Zaman Akrebin Yolculuğu

Altyazı, ss.66-67, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Türk Sinemasında Üç Dönem Üç Yönetmen ve İstanbul

Yeni İnsan Yeni Sinema, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Karşılaşma

Yeni İnsan Yeni Sinema, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Türk Sinemasında Kadın Melek Şeytan Şablonu İnsanlaşıyor

Kadınlar Dünyası Dergisi, ss.5-7, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Gemide ile Kesişen Bir Film Laleli de Bir Azize

Paramedikal Dergisi, ss.48-49, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Metin Erksan

Broadcast Dergisi, ss.200-204, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Geçtiğimiz Yıldan Üç Film Bir Darbe

Broadcast Dergisi, cilt.12, ss.94-96, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Sinemamızda Gerçeklerin Ozanı

Broadcast Dergisi, ss.38-46, 1998 (Hakemsiz Dergi)

1970 lerden Günümüze Türk Sinema Tarihinde Bir Gezinti II

Broadcast Dergisi, ss.100-104, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Eşkiyayı Beklerken

Antrakt Dergisi, ss.14-15, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Sinemada Festivaller

Marmara İletişim Dergisi, ss.105-112, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sinemasında Dış Göç Olayı

Marmara İletişim Dergisi, ss.19-28, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun İnce Bir Yolda Türk Sineması

Sinema Yazıları Dergisi, ss.48-59, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yılmaz Güney Filmleri

25. Uluslararası Adana Film Festivali, 22 - 30 Eylül 2018

Sinemada Gerçek ve Gerçeklik

7. Uluslararası Suç ve Ceza Filmleri Festivali, 05 Kasım 2017

Türk Sineması’nda Tarık Akan’ın Yeri

2. Uluslararası Marmaris Kısa Film Festivali, 9 - 14 Ekim 2016

Türk Toplumunun ve Sinemanın Yüz Yıllık Yolculuğu

33. İstanbul Film Festivali Akbank Sanat Söyleşileri, Türkiye, 05 Mart 2014

Türk Filmlerinde MEtasinema

İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Matruşka Filmler Programı, Türkiye, 12 - 10 Mayıs 2010

Türk Sinemasının Kilometre Taşları

Türk Sineması Konferansı, Türkiye, 12 Nisan 2010

Türkiye de Devlet Sinema İlişkileri Tarihçesi

Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 14 Ekim 2008

Sinema Eserlerinde Telif Hakları

SESAM, SİNE-BİR,MÜ-YAP ve Marmara Üniversitesi Sinema Eserlerinde Telif Hakları Paneli, Türkiye, 13 Ekim 2008

Sinema ve Öykü

Pen-Edebiyatçılar Derneği, Ege Kültür Vakfı ve İzmir Konak Belediyesi’xxnin düzenlediği ’xxÖykü Günleri’xx, Türkiye, 10 Temmuz 2008

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Sinemanın Manipülasyon Gücü

Kars Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye, 05 Mart 2008

Türk Sinemasında Göç

2. Dadaş Film Festivali, Türkiye, 03 Aralık 2007

Nuri Bilge Ceylan Sİnemasında Karakterlerin Yapısı

Bodrum Fİlm Festivali, Türkiye, 20 Haziran 2007

Ömer Kavur Sineması

Ömer Kavur Paneli, Türkiye, 01 Mart 2006

Türk Sinemasında Çocuğun Yansıması: Yusuf ile Kenan

1. Uluslararası Medya ve Çocuk Kongresi, 13 - 15 Ekim 2003

Türk Sinemasında Üç Dönem Üç Yönetmen Üç İstanbul

Sinemada Kent Kentte Sinema Paneli, 15 Mayıs 2003

Türk Sinemasında Çocuk

5. Uluslararası Medya ve Çocuk Kongresi, 21 Ekim 2008

Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler

M.Ü. Üniversitelerde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi Sempozyumu, Türkiye, 29 Mart 2001

Yeni Türk Sineması ve Zeki Demirkubuz

2. İletişim Kongresi, Türkiye, 13 Şubat 2001

Atıf Yılmaz Batıbekinin Filmleri

Boğaziçi Üni. Mithat Alam Film Merkezi Paneli, Türkiye, 14 Ocak 2001

Televizyon Dizileri

I. İletişim Kongresi İstanbul, Türkiye, 11 Ekim 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Sinemamızda Bir Auteur Ömer Kavur

Agora Kitaplığı, İstanbul, 2015

"Yeşilçam" Bahçesinin Hazırlandığı Yıllar : Geçiş Dönemi.

Sinemada Bir Asır, Çelik, A., Editör, Anset, Ankara, ss.47-53, 2014

Sinemada Auteur kuramı

Sinema Kuramları 2, Zeynep Özarslan, Editör, Su, İstanbul, ss.33-50, 2013

Türkiye Sinemasının 90'lı Yılları: "Amerikalı Eşkiya Güle Güle"!

Türkiye Sinemasının 22 Yılı 1990 2011 Sayısal Verilerle 22 Yıllık Döneme Bakış, Yavuz, D., Editör, Antrakt, İstanbul, ss.30-35, 2012

"On Yönetmen İki Film" : Dayanışma

Her Şeye Rağmen Ayakta 90 lı Yıllar Türkiye Sineması, Şükran Esen, Editör, Aksav, Antalya, ss.118-125, 2012

"Güle Güle" : Biz Ayrılamayız Yeşilçam

Her Şeye Rağmen Ayakta 90 lı Yıllar Türkiye Sineması, Şükran Esen, Editör, Aksav, Antalya, ss.209-219, 2012

Türkiye Sinemasının 90'lı Yılları : " Amerikalı Eşkiya Güle Güle"!

Her Şeye Rağmen Ayakta 90 lı Yıllar Türkiye Sineması, Şükran Esen, Editör, Aksav, Antalya, ss.12-22, 2012

Eşkiya Kente İndi.

Yavuz Turgul Sinemasını Keşfetmek, Sivas, A., Editör, Kırmızı Kedi, İstanbul, ss.173-178, 2011

Türkiye'de Üçüncü Sinema

Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Esra Biryıldız, Zeynep Ç. Erus, Editör, Es Yayınları, İstanbul, ss.310-354, 2007

Atıf Yılmaz ile Röportaj

Adı Atıf Yılmaz, Özyazıcı, K., Editör, Dost Kitabevi, Ankara, ss.101-125, 2006

Kahkaha ve Hüznün Birlikteliği

Kahkaha ve Hüzün Sadri Alışık, Özyazıcı, K., Editör, Dost Kitabevi, Ankara, ss.154-159, 2006

Akadı Okumak

Sadeliğin Derinliğinde Bir Usta Lütfi Akad, Kanbur, A., Editör, Dost Yayınevi, Ankara, ss.74-80, 2005