Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Direkt vom Koran inspiriert: Von der Rückkehr zum Koran zu dem Diskurs des koranischen Islam

Hikma Journal of Islamic Theology and Religious Education, vol.7, pp.9-37, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Kuran ve Tefsir Literatürüne Toplu Bir Bakış Birincil Eserler ve Onlara Dair İncelemeler

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.9, pp.9-66, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kur’an’ı Modern Bilimlerin Işığında Okumak: Tantâvî Cevherî Örneği

Dîvân Disiplinlerlarası Çalışmalar Dergisi, vol.16, pp.91-106, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğrudan Doğruya Kur’an’dan Alıp İlhamı Kur’an’a Dönüşten Kur’an İslamı’na

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.15, pp.69-113, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İslâm’ın Anlaşılmasını Kur’an ile Sınırlandırma Eğilimini Ortaya Çıkaran Temel Dinamikler

Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2009, pp.115-149

Mehmet Âkif ve İctimaî Kur’an Tefsiri

Vefatının 71. yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni: Mehmet Âkif Dönemi ve Çevresi, Ankara, Turkey, 29 - 30 December 2007, pp.202-211

Books & Book Chapters

Kur’an’a Dönüş Hareketi ve Kur’an İslâmı

in: Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşünürleri, Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.4504-4536, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Ayyâşî, Muhammed b. Mes'ûd

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.151-152, 2016

Hârûn b. Mûsâ el-Ezdî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.535-536, 2016

Zehebî, Muhammed Hüseyin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.188-189, 2013

Zürkānî, Muhmamed Abdülazîm

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.579-580, 2013

Yûsuf Ziyâ el-Hâlidî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.32-34, 2013

Yezîdî, Abdullah b. Yahyâ

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.523-524, 2013

Yezîdî, Yahyâ b. Mübârek

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.524-525, 2013

Vücûh ve Nezâir

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.141-143, 2012

Ümmî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.309-310, 2012

Üslûbü'l-Kur'ân

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.382, 2012

Üdfüvî, Muhammed b. Ali

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.281-282, 2012

Vahiy Kâtibi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.447-449, 2012

et-Tibyân fî aksâmi'l-Kur'ân

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.127, 2011

Tefsir Literatür

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.290-294, 2011

Tefsîrü'l-Menâr

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.297-299, 2011

Şeyzele

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.105-106, 2010

Teberî, Muhammed b. Cerîr Literatür

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.319-320, 2010

Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.306-308, 2010

Tantâvî Cevherî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.579-580, 2010

Süyûtî Kur'an İlimleri

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.198-201, 2010

Suter, Heinrich

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.577-578, 2009

Seybold, Christian Friedrich

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.19-20, 2009

Siggel, Alfred

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.159, 2009

Schaade, Arthur

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.223, 2009

Seâlibî, Ebû Zeyd

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.239-240, 2009

Sa'lebî

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.28-29, 2009

Salâtüselam

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.23-24, 2009