Education Information

Education Information

 • 1993 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

 • 1990 - 1999 Postgraduate

  Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Philologie III, Germany

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Osmanlı’da II. Meşrutiyet sonrası modern tefsir anlayışı Sırat-ı Müstakim / Sebilürreşad dergisi örneği: 1908-1914

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences

 • 1999 Postgraduate

  Die Ğinn-Vorstellung in der hadith-Literatur: Eine Untersuchung zu den Überlieferungen der kütüb as-sitta

  Johannes Gutenberg Universitaet Mainz, Philologie III

 • 1992 Postgraduate

  Almanca yapılmış Kur`an çalışmaları

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü