Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Post Doctorate of Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

 • 1992 - 1996 Expertise In Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

 • 1979 - 1986 Undergraduate

  Istanbul University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2000 Post Doctorate of Medicine

  İgA nefropatisinde -308 TNFa polimorfizmi sıklığı ve klinik, laboratuvar ve patolojik veriler üzerine etkisi

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

 • 1996 Expertise In Medicine

  Kronik hemodiyaliz hastalarında kriyoglobulinemi prevalansı ve HCV infeksiyonu ile ilişkisi

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences

Foreign Languages

 • C1 Advanced English