Araştırma Alanları

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyokimya

  • İmmünoloji

  • Eczacılık

  • Analitik Kimya

  • Biyokimya

  • Beslenme ve Dietetik