NURİ SERTAÇ SIRMA


Diş Hekimliği Fakültesi

Görsel - İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Basım ve Yayın Teknolojileri Programı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Sayısal Televizyon Yayıncılığının Gelişimi ve IP TV

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo, Televizyon Ve Sinema Anabilim Dalı

2007

2007

Yüksek Lisans

Türk Basın İşletmelerinde Teknoloji Kullanımının Gelişimi ve Teknoloji Kullanımında Hürriyet ve Zaman Gazetelerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Bilim, Teknoloji ve Toplum, İletişim Bilimleri, Radyo, Sinema ve Televizyon, Basım ve Yayımcılık, Medya ve İletişim Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, Sanat, Güzel Sanatlar, Baskı Sanatları

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Görsel - İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilgisayar ve Veritabanı Kullanımı

Lisans

Lisans

Bilim ve Teknoloji Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Role of 5-Hydroxytryptamine Receptor 2a Gene in Eating Disorders

Sırma N. S. , Ulucan K. , Akpınaroğlu C., Sercan C.

Journal of Neurobehavioral Sciences, cilt.6, sa.3, ss.219-222, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Geleceğin Yayın Standartları Kapsamında Sayısal Televizyon Teknolojisi

Sırma N. S. , Terek Ünal G.

İletişim Çalışmaları Dergisi, sa.6, ss.177-190, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2008

2008

İnternette İçerik Düzenleme Çalışmaları

Sırma N. S. , Çetinkaya A.

Ulusal Basindan Sansürün Kaldirilisinin 100. Yili Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.194-205

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Bilgi Çağının Filizlenen Çevre Bilinci: Yeşil Bilgi Teknolojileri

Sırma N. S. , Kırlı S.

Medya ve Gündelik Yaşamda Çevre Gerçeği, Serkan Kırlı,Ümit Sarı, Editör, Aya Yayınevi, İstanbul, ss.172-186, 2012

2011

2011

Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunlarının Gelişimi ve Kültürel Etkileri

Sırma N. S. , Eldeniz L.

Dijital Oyunlar: Kendi Dünyanda Yaşa, Bizimkinde Oyna, Gülin Terek Ünal,Uğur Batı, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.199-217, 2011

2010

2010

Basın ve Sayısal Yayıncılık Teknolojileri

Sırma N. S. , Eldeniz L.

Anahtar Yayıncılık, İstanbul, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

European Journal of Research in Dentistry

Yardımcı Editör

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Özkan Y. , Aslan Y. U. , Kahramanoğlu E. , Göçmen G. , Sırma N. S.
İstanbul, Türkiye