Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Art, Turkey

 • 1995 - 2007 Competence In Art

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Art Major, Turkey

 • 1993 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Traditional Turkish Handicrafts Art Major, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Fıne Arts, Department Of Tradıtıonal Turkısh Arts, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Uygur yazmalarında sayfa düzeni

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies

 • 1995 Postgraduate

  Eski Yıldız Kütüphanesi’xxndeki Timur, Osmanlı ve İran (Safevi) minyatürlü yazmaların tezhiblerinin mukayesesi

  Marmara University, Institute Of Fine Arts