Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Klinik Farması (Dr), Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Clinical Pharmacology, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Pharmacy , Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  KOLON KANSERİ HASTALARINDA FARMASÖTİK BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Farması (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Sisplatin ile kombine kemoterapi uygulanan hastalarda nefrototoksisitenin incelenmesi ve hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Farmasi (Yl) (Tezli)