Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Farması (Dr), Türkiye 2010 - 2016
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Türkiye 2006 - 2009
Lisans, İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Türkiye 2002 - 2006

Yaptığı Tezler

Doktora, KOLON KANSERİ HASTALARINDA FARMASÖTİK BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Farması (Dr), 2016
Yüksek Lisans, Sisplatin ile kombine kemoterapi uygulanan hastalarda nefrototoksisitenin incelenmesi ve hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Farmasi (Yl) (Tezli), 2009

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Meslek Bilimleri, Farmakoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2016 - 2018
Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 2007 - 2016

Yönetilen Tezler

Tezcan S., Serbest Eczacıların ve Hastaların Kanser ve Kanser Tarama Yöntemleri ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, A.Uygun(Öğrenci), 2021

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Tezcan S., Anlar F. B. , TÜBİTAK Projesi, 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI, 2014 - 2019
Tezcan S., İzzettin F. V. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KOLONKANSERİ HASTALARINDA FARMASÖTİK BAKIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ, 2013 - 2016

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
JOURNAL OF ONCOLOGY PHARMACY PRACTICE, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):17
h-indeksi (WOS):3

Burslar

2211-BİDEB, TÜBİTAK, 2010 - 2016
2228 -BİDEB, TÜBİTAK, 2006 - 2009