Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Kısmi Çalışma Uygulaması

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.52-102, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğum ve Evlat Edinme Nedeniyle Ücretsiz İzin ve Yarım Çalışma Ödeneği Uygulaması

İş ve Hayat Dergisi, pp.174-227, 2017 (Other Refereed National Journals)

Maden ve Yeraltı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Gelişmeler

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hukuksal Çerçeveden Sağlıkta İş Güvenliği

Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kütlürü Dergisi SD, pp.14-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

İş Sözleşmesinin Evlilik, Askerlik, Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, 2014 (Other Refereed National Journals)

6552 Sayılı (Torba) Kanunla Hizmet Borçlanmaları Hakkında Getirilen Düzenlemeler

Sosyal Güvenlik Dünyası, no.92, pp.8-19, 2014 (Other Refereed National Journals)

Soma Olayı Mağdurlarına Geçici Ödemeler

legal iş ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.11, pp.99-113, 2014 (Other Refereed National Journals)

İşçinin Ardı Ardına İki İşgünü Devamsızlığı (Karar Tahlili)

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.20, 2014 (Other Refereed National Journals)

İsteğe Bağlı Sigortalık Sürelerinin Hizmet Birleştirmesindeki Yeri

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, 2014 (Other Refereed National Journals)

İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğindeki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.10, pp.21-37, 2013 (Other Refereed National Journals)

İş sözleşmesinin İşçinin Devamsızlığı Nedeniyle Feshedilmesi

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.10, pp.27-55, 2013 (Other Refereed National Journals)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’xxnun İstihdama Etkisi

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.10, pp.78-107, 2013 (Other Refereed National Journals)

Doğum Borçlanmasına İlişkin Yargıtay Kararı Tahlili

Sicil İş Hukuku Dergisi, pp.131-139, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki Sigortalılığı Üzerinden Malullük ya da Emekli Aylığı Alan Kişinin Yurtdışında Çalışması

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.9, pp.209-229, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hakkında Karar İncelemesi

sicil iş hukuku dergisi, vol.6, pp.257-267, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sigorta Başlangıcından Önceki Doğumlar Nedeniyle Hizmet Borçlanması

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.8, pp.1477-1523, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hizmet Borçlanmalarında Talep Tarihindeki Statünün Borçlanılan Sürelere Etkisi

sicil iş hukuku dergisi, vol.5, pp.153-171, 2010 (Other Refereed National Journals)

İş Sözleşmesiyle Çalışanların Ücretsiz İzinde Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

sicil iş hukuku dergisi, vol.5, pp.259-277, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Uygulaması

sicil iş hukuku dergisi, vol.4, pp.181-202, 2009 (Other Refereed National Journals)

5921 Sayılı Kanun’la Getirilen Teşvikler

sicil iş hukuku dergisi, vol.4, pp.167-183, 2009 (Other Refereed National Journals)

5921 Sayılı Kanun la Getirilen Teşvikler Sicil S 15

Sicil İş Hukuku Dergisi, no.15, 2009 (National Non-Refereed Journal)

İşverenlerin Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Payında Yüzde Beş Oranında İndirim

Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, no.21, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşverenlerin Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Payında Yüzde Beş Oranında İndirim

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, pp.207-237, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülen İşçilerin Sosyal Güvenliği

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, pp.1069-1102, 2008 (Other Refereed National Journals)

5510 Sayılı Yasa ile İşverenlere Getirilen Ek Sosyal Sigorta Yükümlülükleri

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.4, pp.138-186, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yurtdışı Hizmet Borçlanmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler ve Yargı Kararları Hakkında Genel Bir Değerlendirme

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.3, pp.1310-1354, 2006 (Other Refereed National Journals)

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 5198 ve 5264 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Değişiklikler

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, vol.2, pp.149-201, 2005 (Other Refereed National Journals)

1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununda 4956 ve 5073 Sayılı kanunlar ile Yapılan Değişiklikler

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, pp.877-954, 2004 (Other Refereed National Journals)

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’xxnda 4958 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler

legal iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dergisi, pp.121-159, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İSG Profosyonellerinin İş Güvencesi

2. Samsun İSG Sempozyumu, Turkey, 03 October 2019

Tarafların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler, Turkey, 13 May 2019

PERİYODİK KONTROL MEVZUATI VE SORUMLULUKLAR

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ SEMPOZYUMU, Turkey, 18 April 2019

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Güvencesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İSG Bölümü, Turkey, 02 April 2019

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 13 - 15 December 2018

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE İSG UYGULAMASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Turkey, 11 December 2018

Üçlü İş İlişkilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IX. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 6 - 09 May 2018

Tarafların Hukuki ve Cezai Sorumlulukları

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 13 November 2018

Acil Durum Mevzuatı

Acil Durum Sempozyumu, Turkey, 29 September 2018

Acil Durumların Hukuki Sonuçları

Acil Durum Sempozyumu, Turkey, 28 July 2018

İSG Farkındalığı

İşveren ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumluluğu Konferansı, Turkey, 04 May 2018

Hukuki Problemler

Çözüm Önerileri ve İş Güvenliği Kültürü Semineri, Turkey, 03 May 2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü/Tarafların Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güveliği Kültürü Semineri (Giresun Üniversitesi), Turkey, 25 April 2018

Alt İşveren İlişkisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Prof. Dr. Turhan Esener III. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19 - 21 April 2018

Tarafların Sorumlulukları

Uygulamalı Yüksekte Çalışma Konferansı, Turkey, 14 April 2018

İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimsizliği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, 20 - 22 April 2017

İş Güvenliği Uzmanlarının İşvereni Bakanlığa Şikayet (ihtimal)i ve İş Güvences(izliğ)i

İBB IOHS EXPO ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ, 13 - 15 December 2017

Doğum Nedeniyle Kısmi Süreli Çalışma

Kayıtlı İstihdamın Teşviki ve Geleceği Sempozyumu, Turkey, 16 May 2017

İşveren ve İş Sağlığı Profesyonellerinin Hukuki ve Cezai Yükümlülükleri

Bayburt Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 13 April 2017

İSG Profesyonellerinin İş Güvencesi

İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, Turkey, 16 - 19 March 2017

İSG Uygulamalarında Tarafların Yükümlülükleri

Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 26 January 2017

Hukuksal Boyut-Mevzuat ve Uygulama Sorunları

Risk Değerlendirmesi Sempozyumu, Turkey, 27 December 2016

Hak Yetki Yükümlülükler ve Sorumluluklar

İş Güvenliğinde Tarafların Yaşamış Olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği, Turkey, 20 December 2016

İSG Kültürü ve İSG Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 19 December 2016

İSG Kültürü ve İSG Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 13 December 2016

Periyodik Kontrolün Hukuki Sonuçları

Marmara Üniversitesi Periyodik Kontrol Çalıştayı, Turkey, 12 November 2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Turkey, 30 May 2016

İSG Kültürü ve Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, Turkey, 30 April 2016

İSG Profesyonellerinin Statüsü, Çalışma İlişkileri, İş Güvencesi

İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, Turkey, 28 April 2016

İşverenlerin ve Çalışanların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 02 April 2016

Meslek İçi Eğitim

Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Semineri II, Turkey, 26 March 2016

İSG Mevzuatında Güncel Gelişmeler

Makinalı İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 13 February 2016

iş sağlığı ve güvenliği

İSG Avrasya İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı, Turkey, 11 June 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuksal Boyut

3. Ulusal İSG Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2015

İSG Mevzuatındaki Değişiklikler ve Güncel Gelişmeler

Trabzon’da İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 May 2015

İşverenlerin, İSG Profesyonellerinin ve Çalışanların Hukuki, İdari ve Cezai Sorumlulukları

1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Bingöl Üniversitesi, Turkey, 21 - 22 May 2015

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Açısından 5510 Sayılı Kanun Uygulaması

ÇALIŞMA YAŞAMININ GÜNCEL SORUNLARI - SEMPOZYUM VI, Turkey, 09 May 2015

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Türkiye ’xxde Çalışma Hayatının Güncel Sorunları, Turkey, 08 May 2015

Sağlıkta İSG Kültürü Nasıl Oluşturulur? Eğitim ve Mevzuat

Sağlık Sektöründe İSG Paneli, Turkey, 06 May 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, Turkey, 14 April 2015

İş Sağlığı ve Güvenliğinden Hukuksal Gelişim ve Destek

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, Turkey, 25 March 2015

İSG Profesyonellerinin Hukuki Sorunları

ISAG safe@work, Turkey, 12 - 15 February 2015

İş Güvenliği Kültürü

Sağlık Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli (Kelebek Projesi), Turkey, 19 - 20 December 2014

Hukuksal Boyutuyla İSG

ÇSGB VII. Uluslararası İSG Konferansı, 5 - 07 May 2014

Hukuki Boyutuyla İSG

7. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 5 - 07 May 2014

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Taraflara Getirdiği Yükümlülükler

İş Sağlığı ve Güvenliğine Hukuki Bakış Paneli, Turkey, 12 October 2012, pp.111-171

Kısa Çalışma Uygulamaları

Eskişehir 1. İstihdam Fuarı Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turkey, 13 May 2011

Books & Book Chapters