Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The future metaphors of sexually abused adolescent girls

European Journal of Education Studies, cilt.7, ss.82-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel davranışçı temelli psiko-eğitim programının psikolojik dayanıklılık ve duygu düzenleme üzerindeki etkisi.

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1401-1429, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The predictors of school refusal: Depression, anxiety, cognitive distortion and attachment

Journal of Human Sciences, cilt.15, ss.1519, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enhancing hope, resilience, emotional and ınterpersonal skills in counsellor trainees: A controlled trial

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.51-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social network and emotional management skills of pre-service teachers

The Journal of Academic Social Science- ASOS Journal, cilt.5, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interaction Anxiety and Positive Negative Affect as the Predictorsof Emotions Management Skills in Emerging Adulthood

JOURNAL OF CURRENT RESEARCHES ON HEALTH SECTOR, cilt.6, ss.62-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Akran İlişkilerininİnsanî Değerler ve Öznel İyi Oluş Düzeyleri Açısındanİncelenmesi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.389-416, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anger control in adolescence effectiveness of the cognitivebehavioral approach based anger control program

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, ss.20-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik İnanç Ölçeği nin Türkçe ye Uyarlanmasına Yönelik Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.737-754, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojikdanışma uygulamasının 8 sınıf öğrencilerinin sınavkaygısına etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.43, ss.67-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul reddinde bilişsel davranışçı terapinin kullanımı İlkokul ve ortaokul olgu sunumu

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.41, ss.119-129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Cognitive-Behavioral Therapy in Coping with Internet Addiction: A Case Study

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.2, ss.70-83, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Awareness The effect of group counseling on awareness and acceptance of self and others

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.174, ss.1465-1473, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Do Personality Traits Effect Shame and Guilt?: An Evaluation of the Turkish Culture

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.113-131, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Examination of high school students learned resourcefulness A review of gender parental attitudes and values

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.72-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Negative Automatic Thoughts and Parental Attitudes on Problem Solving Skills of Adolescents: Where Gender Takes Place?

The Online Journal of Counseling and Education (TOJCE), cilt.2, ss.67-78, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının kendini gerçekleştirme bağlamında kişisel yönelimlerinin incelenmesi

e-Journal of New world Sciences Academy, cilt.8, ss.63-78, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attachment styles in gifted children can creativity be correlated

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.38-59, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerarası ilişki boyutları ölçeği

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.29, ss.39-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel yaşantısal benlik teorisi ve yapılandırmacı düşünce

M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.28, ss.57-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stresle Başaçıkma Becerisi Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.41-52, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversite öğrencilerinde depresyonun çocukluk çağı travmaları, bağlanma ve üstbiliş çerçevesinde incelenmesi.

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Kişilerarası ilişkiler bağlamında affetme becerisi geliştirmeye yönelik bilişsel davranışçı temelli grupla psikolojik danışma uygulaması

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019

Üniversite Öğrencilerinin İyi Oluş Ve Yaşam BecerilerindeBağlanmanın Ve Kimliğin Yordayıcılığı

21. ULUSLARASI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

3-6 yaş arası çocuğu olan annelerin çocuk cinsel istismarı algısı: Bir fenomenoloji araştırması.

V. TURKCESS International Education and Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

Obezitede iyi oluş, şema alanları ve şema eylemleri.

V. TURKCESS International Education and Social Sciences Congress., İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

A Psycho-Educational Group for Parents of Gifted Children: A Qulitative Evaluation.

International Congress of Science, Education and Technology Research., Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018

Cinsel istismara maruz kalmış kız ergenlerin geleceğe dair metaforları

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Enhancing hope, resilience, emotional and interpersonal skills in counsellor trainees: A controlled trial

6th International Conference on Education., Zagreb, Hırvatistan, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Öğrencilerin sosyal kaygılarının karar verme ve irade üzerindeki etkisini görmek amacıyla yapılan bilişsel temelli bir grup çalışması.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017

Interaction anxiety and positive negative affect as the predictors of emotions management skills in emerging adulthood

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2016

The predictors of school refusal Depression anxiety cognitive distortion and attachment

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

Üstün zekâlı ergenlerin akran ilişkileri ile öznel iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Yardım Mesleklerinde Öznel İyi Oluşu Yordayan Değişkenlerin incelenmesi

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Awareness The effect of group counseling on awareness andacceptance of self and others

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1465-1473

Social network and emotional management skills of pre service teachers

International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Teaching and Education., Viyana, Avusturya, 19 - 23 Nisan 2015

Agorafobi de Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması Bir Vaka Sunumu

V. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2014

Awareness: The effect of group counseling on awareness and acceptance of self and others

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1465-1473

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Psikolojisi.

Bilgi İşleme Yaklaşımı, Siyez, Didem Müge, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.253-293, 2018

Bilişsel davranışçı kuram temelli grupla psikolojik danışma.

Kaygı bozukluğu olan çocukların ebeveynlerine yönelik psiko-eğitim programı., Erden, Seval, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.9-40, 2017

Bilişsel davranışçı kuram temelli grupla psikolojik danışma.

Bilişsel davranışçı yaklaşıma kısa bir bakış, Erden, Seval, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-9, 2017

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

BAĞLANMA VE BAĞLANMA BOZUKLUKLARI, ABİDE GÜNGÖR AYTAR, Editör, HEDEF, İstanbul, ss.66-85, 2016

Eğitim psikolojisi

Gelişim dönemleri ve görevleri, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.138-154, 2014

Eğitim bilimine giriş

Eğitimin psikolojik temelleri, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel Yayınları, Ankara, ss.149-173, 2014

Fizyolojik psikoloji Davranışın nörolojik temelleri

Öğrenme ve Bellek, Muzaffer Şahin, Editör, NOBEL, Ankara, ss.336-376, 2011

Kişilerarası ilişkiler

Yeni İnsan Yayınevi., İstanbul, 2009

Rehberlik

Rehberlik’te personel ve örgüt, Betül Aydın, Editör, PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.250-276, 2007