Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Perakende İşletmesinde ERP Sistemi Üzerinden Satın Alma ve Ödeme Döngüsünün Tasarımı

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ (MUFAD), ss.65-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Restoran İşletmelerinde Yiyecek İçecek Maliyetlerinin Denetimi ve Bir Uygulama

T.C. Trakya Üniversitesi 4th International Trakya Accounting Finance Auditing Conference, Edirne, Türkiye, 21 - 22 Kasım 2019, ss.265-280