Biyografi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Anadolu Üniversitesi Lisans eğitiminden sonra aynı alanda Marmara Üniversitesinde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi yüksek lisansını yapmıştır. Avrupa Birliği projesinde Büro Yönetimi, Protokol Bilgisi eğitimleri vermiş ve aynı projede kitap bölümü yazmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım üzerine Maltepe Üniversitesi’nde «İdari ve Bürokratik Protokol Kurallarının Halkla İlişkiler Perspektifinde Tarihsel Dönüşümü» isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. Belediye, Polis Okulu, Acıbadem Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi kamu kurum ve üniversitelerde Halkla ilişkiler ve Etkili İletişim, Büro Yönetimi, Dosyalama, Protokol, Dosyalama, Yazışma Teknikleri, Etik eğitimleri vermiştir. Halen, Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye 2013 - 2019
Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Türkiye 2009 - 2011

Araştırma Alanları

Halkla İlişkiler

Akademik Unvanlar / Görevler

Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Marmara Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, 2020 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Ekip Çalışması , Ön Lisans, 2020 - 2021
Etkili İletişim Teknikleri, Ön Lisans, 2020 - 2021
İletişim, Ön Lisans, 2020 - 2021