Biography

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında Anadolu Üniversitesi Lisans eğitiminden sonra aynı alanda Marmara Üniversitesinde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi yüksek lisansını yapmıştır. Avrupa Birliği projesinde Büro Yönetimi, Protokol Bilgisi eğitimleri vermiş ve aynı projede kitap bölümü yazmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım üzerine Maltepe Üniversitesi’nde «İdari ve Bürokratik Protokol Kurallarının Halkla İlişkiler Perspektifinde Tarihsel Dönüşümü» isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. Belediye, Polis Okulu, Acıbadem Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi gibi kamu kurum ve üniversitelerde Halkla ilişkiler ve Etkili İletişim, Büro Yönetimi, Dosyalama, Protokol, Dosyalama, Yazışma Teknikleri, Etik eğitimleri vermiştir. Halen, Marmara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Education Information

Doctorate, Maltepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Communıcatıon Scıences, Turkey 2013 - 2019
Post Graduate, Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations, Turkey 2009 - 2011

Research Areas

Public Relations

Academic Titles / Tasks

Lecturer PhD, Marmara University, Vocational School Of Justice, Law, 2012 - Continues