Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İngiliz Sözleşme Hukuku Uyarınca Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.25, no.2, pp.907-924, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yetkisiz Temsilcinin Hukuki Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, pp.197-214, 2018 (Other Refereed National Journals)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.24, pp.804-822, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörmede Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranmayacağı Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.23, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Üç Aşamalı Test

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Fransız Alman ve İsviçre Hukuklarında Kadının Soyadı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN VE ANAYASAMAHKEMESİNİN KARARLARI IŞIĞINDA EVLİ KADININ SOYADI

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.35, 2015 (Other Refereed National Journals)

Fransız, Alman, İsviçre ve Türk Hukuklarında Kadının Soyadı

MÜHFHAD, vol.21, no.2, pp.615-644, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi Sempozyumu İfa ve İfa Engelleri

Legal Hukuk Dergisi, no.34, pp.3637-3670, 2005 (Other Refereed National Journals)

Le For des Actions en Protection de la Personnalité

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, vol.37, no.54, pp.369-376, 2005 (Other Refereed National Journals)

İsviçre Medeni Kanununun 28 maddesi ile İsviçre Borçlar Kanununun 49 maddesinin Tarihi Gelişimi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.8, pp.237-250, 1994 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KADININ SOYADI

Türk Medeni Kanunu ve Kadın Toplantısı, Turkey, 16 February 2018

Yargıtay Kararları Işığında Aile Hukuku Sorunlarında Güncel Gelişmeler

YENİ DÜZENLEMELER VE GÜNCEL GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE AİLE VE TİCARET HUKUKU, Gaziantep, Turkey, 23 November 2017

Anayasa Mahkemesinin Kararları Çerçevesinde Kadının Soyadı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 90.YILINDA AİLE HUKUKUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK, İstanbul, Turkey, 26 October 2016

Kadın – Erkek Eşitliği ve Özel Hukuk

Kamu Hukuku ve Özel Hukukta Kadın Erkek Eşitliği: Güncel Değerlendirmeler, Ankara, Turkey, 14 March 2016 Sustainable Development

Hukukta Kariyer Planlamasının Önemi

Hukukta Kariyer Planlamasının Önemi, Turkey, 26 February 2016

Son Yargı Kararları Işığında Evli Kadının Soyadı

1926'dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, 17 - 20 February 2016

Evli Kadının Soyadı

Uluslararası Aile Hukuku Konferansı, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015

Books & Book Chapters

Medeni Hukuk

Legal Yayınevi, 2020

Legal Yayınları, İstanbul, 2018

Medeni Hukuk

Legal Yayınları, İstanbul, 2016

Legal Yayınları, İstanbul, 2014

Gerçek Kişiler

Legal Yayıncılık, 2013

Gerçek Kişiler

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2013

Gerçek Kişiler

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012

Gerçek Kişiler

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010

Medeni Hukuk Medeni Hukuka Giriş Kişiler Hukuku Aile Hukuku

Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 2007

Gerçek Kişiler

Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul, 2007