Biyografi

Bilim, iletişim, bilişim ve teknoloji üzerine felsefi çalışmalar yapar. İlgi alanları arasında insan hakları, demokrasi, çevre ve hayvan meselesi yer alır. 


Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Arapça, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Kuantum Mekaniği İlkelerinin Felsefi İçierimleri, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, 2012
Yüksek Lisans, Fuzzy mantık ve sibernetikin siber toplum ve yapay zeka üzerindeki etkileri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Kitle İletişimi ve Araçları

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2013 - 2014
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2013 - 2014

Verdiği Dersler

Bilişim Felsefesi ve Teorisi , Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İletişim Felsefesi, Lisans, 2019 - 2020
Toplum ve Sosyal Ağlar, Doktora, 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2018 - 2019
Bilim Tarihi, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Seminer, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Eleştirel Teori, Lisans, 2019 - 2020
Toplumsal Cinsiyet ve İletişim, Lisans, 2019 - 2020
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Bilgi Felsefesi, Doktora, 2013 - 2014, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Bilim ve Teknoloji Tarihi, Lisans, 2016 - 2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Tüketici Odaklı Kültür ve Tüketici İletişimi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Yayıncılık ve Dil Sorunları, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Bilgi Toplumu, Lisans, 2012 - 2013
Kamuoyu, Kamu Diplomasisi ve Lobicilik, Lisans, 2012 - 2013
Bilişim Teorisi, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Editörlük Teorileri, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Işıklı Ş., DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN ADLİ KURUMLARDA KULLANIMI: SORUNLAR VE FIRSATLAR, Yüksek Lisans, R.GÖKHAN(Öğrenci), 2019
Işıklı Ş., Sosyal medyada gözlemci etkisi ile benlik sunumu arasındaki ilişki, Yüksek Lisans, U.GULMAMMADZADA(Öğrenci), 2019
IŞIKLI Ş., Klasik ve kuantum bilişim kuramının karşılaştırılması, Yüksek Lisans, Z.Gülen(Öğrenci), 2019
IŞIKLI Ş., Sağlık yayıncılığında dezenformasyon : Zahide Yetiş’le programı örneği, Yüksek Lisans, Ç.Altun(Öğrenci), 2019
IŞIKLI Ş., Türkiye'de veri haberciliğini etkileyen unsurların analizi, Yüksek Lisans, S.EROL(Öğrenci), 2018
IŞIKLI Ş., Sosyal medyadaki dini metinlerin içerik analizi: Facebook örneği, Yüksek Lisans, G.GEZGİNCİ(Öğrenci), 2017
IŞIKLI Ş., Sosyal medyadaki dini metinlerin içerik analizi, Yüksek Lisans, G.Gezginci(Öğrenci), 2017
IŞIKLI Ş., Kuşaklar teorisine göre Türkiye'deki gençlerin medya kullanım alışkanlıkları ve İstanbul örneği, Yüksek Lisans, Ş.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2017
IŞIKLI Ş., Twitter'daki dini ve etnik temelli nefret söylemlerinin analizi, Yüksek Lisans, H.KARAMAN(Öğrenci), 2016
IŞIKLI Ş., Epistemolojik açıdan büyük veri ve gelecek tahmin sistemleri, Doktora, S.DALGALIDERE(Öğrenci), 2016
IŞIKLI Ş., Twıtter’daki dini ve etnik temelli nefret söylemlerinin analizi, Yüksek Lisans, H.Karaman(Öğrenci), 2016
IŞIKLI Ş., Uluslarüstü medya ve yerel operasyonlar, Al Jazeera örneği, Yüksek Lisans, F.ARTUN(Öğrenci), 2016
IŞIKLI Ş., Bilişim devrimi:Reel gerçekliğin sanal gerçekliğe dönüşümü, Yüksek Lisans, M.KÜÇÜKVARDAR(Öğrenci), 2015
IŞIKLI Ş., Dijital platformlarda içerik yönetimi: Küre TV örneği, Yüksek Lisans, B.BAĞ(Öğrenci), 2015
IŞIKLI Ş., Yerel basında bilişim teknolojilerinin kullanımı ve etkileri, Doktora, A.ÖZCAN(Öğrenci), 2015
IŞIKLI Ş., İletişim araçlarında bulanık mantık uygulamaları, Yüksek Lisans, S.DALGALIDERE(Öğrenci), 2014

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

ISophos: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi, Baş Editör, 2018 - Devam Ediyor
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, Danışma Kurul Üyesi, 2015 - Devam Ediyor