Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Alman Çeviri Yorumbilim Ekolünün Tarihsel Gelişimi

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, vol.9, no.1, pp.354-374, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Yaşamda Çevirmen Algısı ve Edebiyat Metinlerine Yan-sıması: Tercüman Raif Efendi

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, vol.2021, no.30, pp.1-17, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Sistem Kuramı ve Sosyal Sistem olarak Çeviri

International Journal of Languages Education and Teaching, vol.6, pp.488-495, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇEVİRİBİLİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEMBOLİK FORMLAR KURAMI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.39-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK KİTAPLARI ÇEVİRİLERİNİN ÇOCUĞUN DÜNYASINA VE TOPLUMSALDÖNÜŞÜME ETKİSİ MARTİNE Mİ AYŞEGÜL MÜ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.64-73, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOMÜNİST MANİFESTO NUN YENİDEN ÇEVİRİSİ IŞIĞINDA YENİDEN ÇEVİRİNİN KURAMSAL VE PRATİK GEREKÇELERİ

International Journal of Language Academy, vol.3, pp.98-106, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Sosyolojisi ve Çeviri Alanında Sosyolojik Yaklaşımların Çeviribilimde Paradigma Değişimine Etkisi

Akademik Bakış Dergisi, pp.1-19, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜLTÜREL SERMAYE BAĞLAMINDA FRİEDRİCH SCHİLLER’İN YAZARLIĞI VE ÇEVİRMENLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

I. Karaman Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.626-636

DİL EDİNCİNİ AŞAN BİR EDİNÇ OLARAK ÇEVİRİ EYLEMİ

I. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.637-651

ÇEVİRİ ÇOCUK EDEBİYATI ÖRNEĞİNDE KÜLTÜREL SEMBOLLERİN EŞDEĞERLİLİK İLİŞKİSİ

I.International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 April - 11 September 2018, pp.217-223

Entelektüel Çevirmen ve Sosyal Sermaye İlişkisi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.71-79

Kültürel Semboller ve Çeviri

1. Eğitim Bilimleri, bANDIRMA, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.123-124

Ayşegül Çocuk Hikayelerinin Yeniden Çevirisinde Okur Odaklılığının Rolü

Retranslation in Context II, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2015

Çevirinin Sosyal Sistem İçindeki Rolünün Luhmann ın Sosyal Sistem Kuramı Açısından Yorumlanması

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Uslüp., Kars, Turkey, 5 - 06 December 2013

Çeviri Etkinliğine Çevirmen Toplum İlişkisi Açısından Yeni Bir Bakış Açısı

XII. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 06 October 2012

The Profile of Academically Taught and their Role in the Practice

3rd International Conference on New Horizons in Education INTE, Prag, Czech Republic, 6 - 08 June 2012, pp.301-307 identifier

Books & Book Chapters

Kürk Mantolu Madonna Adlı Eserin Almanca Çevirisinin Kültürel Semboller Bağlamında Eleştirisi

in: Kültürlerarası Araştırmalar, Tosun Muharrem, Doğan Coşkun, Editor, Paradigma Yayınevi, Çanakkale, pp.95-126, 2021

Der Übersetzerhabitusdes Schriftstellers Sabahattin Ali

in: Übersetzerforschung in der Türkei I, Mehmet Tahir Öncü,Leyla Coşan, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.63-83, 2020

Hukuk Metinlerinde Çevirmenin Psikolojik Tavrının Yorumbilimsel İncelemesi

in: Çevirmen Psikolojisi, Fadime Çoban, Mehmet Cem Odacıoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.31-51, 2018

Çeviri ve Kültürel Semboller

Değişim Yayınları, İstanbul, 2016

Resimli Hikaye Çevirilerinde Sembolik Değerlerin Aktarımı Üzerine Bir İnceleme

in: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü Peace Culture in Child and Youth Lİterature, Prof.Dr. Hikmet Asutay, Yrd.Doç.Dr. Tuncay Öztürk, Arş.Gör.Didem Yılmaz, Arş.Gör. Sema Duran Baytar, Arş.Gör. Sare Gürel, Arş.Gör. Zekiye Hande Ünal, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.254-262, 2016

Çeviri Sosyolojisi

Aylak Adam, İstanbul, 2014