Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (Dr), Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Çeviri Bilim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Translatıon Studıes, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Çevirinin toplumsal boyutunun çeviri kuramı ve çevirmen pratiğine yön verici etkisi: Çeviriye toplumsal bakış ve çeviri sosyolojisi

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Sözlü çeviri sürecinde çevirmenin yaşadığı anlama ve aktarma süreçleri üzerine kuramsal ve yöntemsel bir araştırma

  Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviri Bilim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced German