Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  DİFLUNİSAL’DEN HAREKETLE HEPATİT-C NS5B POLİMERAZ İNHİBİTÖRÜ ve ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI YENİ TÜREVLERİN SENTEZİ Sustainable Development

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Mikrodalga Yöntemi ile Flurbiprofen'den Hareketle Yeni Hidrazit-Hidrazonların Sentezi ve Biyolojik Etkileri

  Marmara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü