Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

COLLEGE STUDENTS' CHEATING BEHAVIORS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.42, pp.101-112, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

An Investigation Regarding the Preservice Teachers’ Emotional Literacy Levels and Self-Efficacy Beliefs

Journal of Education and Learning, vol.6, no.4, pp.267-275, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A Study on Emotional Literacy Scale Development

JOUNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, vol.4, no.5, pp.85-91, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Çalışması Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.282-305, 2014 (National Refreed University Journal)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİNİN İNGİLİZCE DERSİNDE UYGULANMASINA İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching ), vol.3, pp.234-246, 2014 (Other Refereed National Journals)

İKİNCİ SINIF İNGİLİZCE DERSİ VE PROGRAMINA İLİŞKİNÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, pp.41-58, 2014 (Other Refereed National Journals)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKME DAVRANIŞLARININÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), vol.3, pp.263-270, 2014 (Other Refereed National Journals)

TARİH ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KOPYA ÇEKME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.115-125, 2012 (Other Refereed National Journals)

A study on preservice English teachers' self-efficacy perceptions and tendency towards academic dishonesty

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.4985-4990, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Başarısının Önündeki Engeller

16.International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017), 8 - 11 May 2017

Identification of English Preparatory School Instructors In service Training Needs

The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Duygusal Okuryazarlığın Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.79-80

Duygusal Okuryazarlığın Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, vol.1, pp.79-80 Sustainable Development

ÖĞRETMENLERİN ANLATMA VE TARTIŞMA YÖNTEMİNİN GEREKTİRDİĞİ DAVRANIŞLARI GÖSTERME DURUMLARI

ULUSLAR ARASI KATILIMLI 2000 Lİ YILLARDA 1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002