Biyografi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Doç. Dr. Seval EMİNOĞLU KÜÇÜKTEPE 2000 yılına kadar  Diyarbakır, Bolu ve İstanbul'daki farklı okullarda öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik yaparken bir yandan da yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve 1998 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında aynı üniversitede asistanlığa başlamıştır. Ocak 2002'de, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim görevli kadrosuna atanmıştır. 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İlköğretim Öğretmenlerinin Öz-Oluşum Türleriyle, Mesleki Etkililik Algıları ve Tercih Ettikleri Öğretme Stilleri Arasındaki İlişki" konulu tezi ile Doktor ünvanını almıştır. 

Ulusal ve uluslararası indekslerde pek çok yayını olan Eminoğlu Küçüktepe eğitim bilimleri alanındaki çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. 

Eğitimde Program Geliştirme, Program Değerlendirme, İhtiyaç Analizi, Öğretmen Yeterlikleri ve Ölçek Geliştirme akademik ilgi alanlarıdır. 

Seval Eminoğlu Küçüktepe evli ve bir çocuk annesidir.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), Türkiye 1999 - 2007
Yüksek Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli), Türkiye 1995 - 1998
Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye 1991 - 1995

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Ölçme ve Değerlendirme, Çoktan Seçmeli Soru Yazma Eğitimi, ÖSYM İstanbul Temsilciliği, 2018
Ar-Ge Yönetimi, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi , Anadolu Üniversitesi, 2013

Yaptığı Tezler

Doktora, İlköğretim öğretmenlerinin öz-oluşum türleriyle, mesleki etkililik algıları ve tercih ettikleri öğretme stilleri arasındki ilişki, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Dr) (Tezli), 2007
Yüksek Lisans, İlköğretim okullarında 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde sınıf içi öğretmen davranışlarını gerçekleştirme düzeyi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretimi (Yl) (Tezli), 1998

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2013 - 2018
Öğretim Görevlisi Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007 - 2013
Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2002 - 2007
Araştırma Görevlisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2001 - 2002
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1995 - 2000

Verdiği Dersler

Eğitimde Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Karşılaştırmalı Eğitim, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Yüksek Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013
Ölçme ve Değerlendirme, Lisans, 2011 - 2012
Rehberlikte Program Geliştirme, Lisans, 2011 - 2012
Program Geliştirme ve Öğretim, Lisans, 2010 - 2011
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2010 - 2011
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2003 - 2004

Yönetilen Tezler

Eminoğlu Küçüktepe S., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ İLE ÖZ-YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (BAHÇELİEVLER İLÇESİ ÖRNEĞİ), Yüksek Lisans, B.Şerifoğlu(Öğrenci), 2019

Jüri Üyelikleri

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Temmuz, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mayıs, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2017
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Marmara Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yeditepe Üniversitesi, Eylül, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, Haziran, 2016

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Eminoğlu Küçüktepe S., Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, 2019 - 2020
Eminoğlu Küçüktepe S., Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, 2020 - 2020
Eminoğlu Küçüktepe S., THY İhtiyaç Analizi ve Eğitim Programı Geliştirme Süreci, 2020 - 2020
Eminoğlu Küçüktepe S., Bloom Taksonomisi, 2018 - 2018
Akbağ M., Eminoğlu Küçüktepe S., Pedagojik Formasyon Sertifika Programı, 2016 - 2017
Eminoğlu Küçüktepe S., Pedagojik Formasyon Programı, 2015 - 2016
Eminoğlu Küçüktepe S., Program Geliştirme, 2015 - 2016
Eminoğlu Küçüktepe S., Yapılandırmacı Eğitim Programlarının Özellikleri, 2010 - 2010
Eminoğlu Küçüktepe S., Anadolu Öğretmen Liseleri Meslek Lisesi Kitaplarının Yeniden Yazılması, 2010 - 2010
Eminoğlu Küçüktepe S., Aktif Öğrenme Teknikleri, 2007 - 2007
Eminoğlu Küçüktepe S., Aktif Öğrenme Teknikleri, 2006 - 2006
Eminoğlu Küçüktepe S., İşbirlikli Öğrenme Teknikleri, 2006 - 2006
Eminoğlu Küçüktepe S., Aktif Öğrenme Teknikleri, 2004 - 2004

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Eminoğlu Küçüktepe S., Okur M., Sağlık Bakanlığı, Öğretmenim Elimi Tut Projesi, 2019 - 2020

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Journal of Mixed Methods Studies (JOMES) http://jomesonline.com/tr/, Yardımcı Editör, 2021 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

HAYEF: EĞİTİM DERGİSİ, Diğer Dergiler, Eylül 2019
Research on Education and Psychology, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2019
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2016
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2015

Bilimsel Danışmanlıklar

Milli Eğitim Bakanlığı, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2010 - 2012
TRT, Diğer, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2001 - 2002

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eminoğlu Küçüktepe S., 7. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Eskişehir, Türkiye, Eylül 2020
Eminoğlu Küçüktepe S., ERDEN ÇINAR S., Vth International Eurasian Educational Research Congress, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Antalya, Türkiye, Mayıs 2018
Eminoğlu Küçüktepe S., 4.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Denizli, Türkiye, Mayıs 2017
Eminoğlu Küçüktepe S., ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE AKREDİTASYON. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLER ULUSAL ÇALIŞTAYI, Çalıştay Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Ekim 2016
Eminoğlu Küçüktepe S., 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, İstanbul, Türkiye, Nisan 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):12
h-indeksi (WOS):2