Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Çarlık Rusya’nın Kafkas Hattı’nı İnşası ve Kuzey Kafkasya’da Hâkimiyet Kurma Mücadelesi

BELLETEN - TURK TARIH KURUMU, vol.86, no.306, pp.717-754, 2022 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

TARİHÇİ ÖMER ÖZCAN VE TÜRK DÜNYASI TARİHİ HAKKINDAKİ YAZILARININ İNCELENMESİ

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.399-412, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk-Rus ilişkilerinde Kafkasya faktörü (1991 Sonrası)

Türkiye Günlüğü, no.147, pp.106-118, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Zeki Velidi Togan’ın Fikri Gelişimi Türk Birliği Fikri ve Türk Yurdu’ndaki Yazılarına Göre Tarihçiliği

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.128, no.252, pp.53-70, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Kitap İnceleme/Book Review: Özgür Türker, Güney Kafkasya’da Rusya-İran Nüfuz Mücadelesi (1779-1813)

Türkiye Rusya Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.213-216, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

1826-1829’da Erdebil, Ahıska, Bayezid ve Erzurum’da Bulunan Bazı Yazma Eserlerin St. Petersburg’a Nakli

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARİH DERGİSİ, no.72, pp.167-185, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

18. Yüzyıl Başlarında Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: I. Petro’nun İran Seferi

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, pp.115-132, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1828-1829 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDA MÜSTAKİL KAFKASYA KOLORDU KOMUTANLIĞI’NIN BOĞAZLARA YÖNELİK ASKERÎ HAREKÂT PLANLARI

Çarlık Rusyası ve Boğazlar - Milli Savunma Üniversitesi Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 12 June 2019, pp.23-33 Creative Commons License

Kuzey Kafkasya’da Rus Yayılmasının Osmanlı-Rus İlişkilerine Etkisi

9. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 September - 16 December 2021

Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

Rol universitetskogo obrazovaniya i nauki v sovremennom obşestve: K 100-letiyu Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Minsk, Belarus, 26 - 27 February 2019

Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, Kastamonu, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.335-351

1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2018, pp.11

Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.198-215 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Gürcistan

in: 21. Yüzyılda Kafkasya, ÇAYCIOĞLU SERDAR OĞUZHAN, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.37-64, 2022

Borçalı Türklerinin Problemleri

in: Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan, Tuğba Eray Biber, Editor, Yeditepe, İstanbul, pp.639-653, 2019

Problemı Etnokulnurnogo Opisaniya Tsentralnoy Çasti Prikaspiyskogo Regiona

in: Russkiy Yazık v Zerkale İnokulturı: Sbornik Statey, Pozdnyakova Alina Aleksandrova, Çepkova Tatyana Pavlovna, Editor, Neolit, Moskva, pp.228-232, 2017

Türk Devletinde Devamlılık Meselesi

in: Tarih Yolunda Olmak, Bekir Koçlar, Ahmet Vurgun, Editor, Serhat Kitabevi, Konya, pp.187-196, 2016