Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nde General Paskeviç’in Boğazlara Yönelik Askerî Harekat Planları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

  Çalışma Grubu

  Minsk, Belarus

 • 2018 1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

  Çalışma Grubu

  Kastamonu, Türkiye

 • 2018 1828-1829’da İran ve Türk Kütüphanelerindeki Bazı Yazmaların St. Petersburg’a Nakli

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2018 Sosyal Bilimler - Tebliğ Alanında Akademik Yayın Teşvik Ödülü

  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Burslar

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora Sonrası Araştırma Desteği

  Diğer Resmi Kurumlar

 • 2015 - 2016 Doktora Tezi ve Yabancı dil öğrenimi (Moskova/Rusya)

  Milli Eğitim Bakanlığı

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans Araştırma Bursu

  Diğer Resmi Kurumlar

 • 2013 - 2013 Yurt Dışı Araştırma Bursu (Tiflis/Gürcistan)

  YÖK