Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Health Sciences, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr), Turkey

 • 1995 - 1999 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Beden eğitimi öğretmenliğinin yönetim fonksiyonları

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  İstanbul Olimpiyat Oyunları organizasyon planlaması ve tesislerinin incelenmesi (2000-2004 adaylıkları çerçevesinde bir araştırma)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English