Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.7, no.4, pp.159-165, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Veri Zarflama Analizi İle Eğitim Kurumlarının Etkinliği

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.49-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Hasta Mahremiyetine Özen Gösterme Durumu

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.19-31, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Tıbbi Hatalarda Tutumları

14. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 14 - 15 December 2020

Üçüncü Yaş Turizmi

10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi., 11 - 14 December 2019

Hemşirelerin Mesleklerine Yönelik İmaj Algıları

10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 11 - 14 December 2019

Organizational Commitment Levels of Turkish Nurses and Affecting Factors

15.International Conference on Knowledge, Economy Management., 21 - 24 April 2019

Nurses’s Listening and Problem Solving Skills

2nd International Congress on Nursing (ICON-2018), 13 - 15 April 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri

International Conference on Quality in Higher Education, 7 - 08 December 2017

Nursing Students’ Listening Skills and Affecting Factors

International Conference on Quality in Higher Education, 7 - 08 December 2017

Gamification in Education

Internatıonal Congress of Black Sea Nursing Education, 12 - 13 October 2017

Utilitarian Ethics

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 September 2017

Ethics, Virtue and Nursing

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 September 2017

Hemşirelerin Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algıları ve Problem Çözme Becerileri

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitiminde Simülasyon

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İŞ Güvenliğinin Değerlendirilmesi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Oral And Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students

20th European Associationof Dental Public Health (EADPH) Conference, İstanbul, Turkey, 17 - 19 September 2015

Hemşirelerin Psikolojik Sermaye ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 10-12 Eylül, Erzurum., Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Kategorilerinin Belirlenmesi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Melikşah Üniversitesi, Turkey, 22 - 26 April 2015

Hemşirelerin Psikolojik Güçlendirme Algıları ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 10-12 Eylül, Erzurum. (Sözlü bildiri)., Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 10-12 Eylül, Erzurum, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Öğrenci Hemşire Olmak

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Mezuniyet Sonrası Yaşam

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Hemşirelik Öğrencilerini Etkileyen Güdüler

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 May 2014

Hemşirelerin Motivasyonu İçin Bir Yöntem: İş Rotasyonu

4. Uluslararası Sağlık Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2013

Sağlık Çalışanlarının Önemli Bir Becerisi: İletişim

4. Uluslararası Sağlık Hastane Yönetimi Kongresi., Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2013

Hastanın En Temel Hakkı Tüm Sağlık Çalışanlarının Sorumluluğu: Mahremiyet

5.Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Öğrenci Hemşirelerin Bakış Açısıyla Mesleki Güç

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

Hemşirelik Kuramları ve Yeni Hemşirelik Rolleri

in: Hemşirelik Kuramları Modelleri ve Uygulama Esasları, Ecevit Alpar Şule, Bahçecik Ayşe Nefise, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.86-107, 2019

Kontrolde Roller ve İşlevler

in: Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri Teori ve Uygulama, Bahçecik A.N, Öztürk H., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.541-572, 2018

Liderlik ve Yönetime İlişkin 21. Yüzyıl Anlayışı

in: Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri Teori ve Uygulama, Bahçecik A.N,Öztürk H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.53-68, 2018

Kalite ve Risk Yönetiminde Hasta Güvenliği

in: Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H, Kahraman İ., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.113-131, 2016

Yardımcı Üreme Teknikleri İle Tedavi Sürecinde Ortaya Çıkan Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: İnfertilite Hemşireliği, Kızılkaya Beji N, Editor, Acar Basım ve Cilt San Tic. A.Ş., pp.129-146, 2009