Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1987 - 1990 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1983 - 1986 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  “Myers Briggs Psikolojik Tip Belirleyicisinin Dilsel Eşdeğerlilik, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Eğitim Bilimleri

 • 1990 Postgraduate

  Korunmaya Muhtaç Çocukların Ergenlik Problemleri

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri