Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Kahve ve Kahve Kültürü

Folklor/Edebiyat, cilt.23, ss.211-236, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebu Mukbil Kemal'in Dülgerin Kızı Adlı Romanında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.11, ss.343-360, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peyami Safa'nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri

Erdem, ss.111-124, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Şevket Bulut’un Hikâyelerinde Anadolu Şehirleri ve Anadolu İnsanının Şehirlilik Algısı

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19) - Şehrin Dili, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019

1922-1958 Tarihleri Arasında Akbaba Dergisinde Yayımlanan Karikatürlerde Yahya Kemal Beyatlı

Bir Medeniyeti Yorumlamak, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2008, ss.221-237

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Kâzım Yetiş Armağanı

Tarık Buğra’nın Fikir Yazılarında Eğitim Sorunu, Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Arş. Gör. Bilal Demir, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.320-337, 2019

Ansiklopedide Bölümler

”Fehime Nüzhet", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2019

”Şerif Benekçi”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2019

”Hayrettin Ziya Taluy”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2019

”Ziya Hanhan”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.-, 2019