Publications & Works

Articles Published in Other Journals

CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, pp.148-155, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

CARİ AÇIK VE PORTFÖY YATIRIMLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Avrasya Ekonometri İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, vol.2017, pp.29-35, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nesiller Arası Adalet ve Ekononmik Krizler

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-29, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bankasürans Uygulamalarının Türkiye de Sigorta Şirketlerinin ve Bankaların Performanslarına Etkileri

TSEV Sigorta Araştırmaları Dergisi, pp.69-78, 2013 (Other Refereed National Journals)

THE NONLINEAR CAUSALITY BETWEEN THE INTERNATIONAL CAPITAL FLOWS AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

FİNANSAL ARAŞTIRMALAR VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.4, no.8, pp.99-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deneysel Bulgular Işığında Türkiye de Cari Açığın Bileşenleri Üzerine Bir İnceleme

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR, no.576, pp.21-37, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası Sermaye Akımlarının Kontrolü ve Avrupa Birliği’xxnin Konuya Yaklaşımı Hakkında Bir İnceleme

Marmara Avrupa Araştırmalar Dergisi, vol.21, no.1, pp.85-109, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜREKLİLİĞİ

FİNANSAL ARAŞTIRMALA VE ÇALIŞMALAR DERGİSİ, vol.3, no.7, pp.29-41, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Özel Sigortayı Etkileyen Faktörler Logit Modeli

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.119-130, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Katılım Bankacılığının Reel Ekonomiye Fon Sağlaması Bağlamında Ülkenin Ekonomik Büyümesine Olan Katkısı

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, pp.900

SEÇİLİ üLKELERİN İŞSİZLİK ORANLARININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İŞSİZLİK ORANLARINA YAKINSAMA ANALİZİ

ll. International Conference on Empirical Economics and Social Science, Bandırma, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.522-530

Dünya Bankası Raporları Doğrultusunda Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinin Büyüme Tahminlerine Küresel Açıdan Bir Bakış

XI.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, pp.437-442

DÜNYADA ALTIN FİYATLARINDAKİ ŞOKLARIN ETKİSİ KALICI MI ?

International Conference on Emprical Economics and Social Science, Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ YABANCI KAYNAK AKTARIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Baltık Kuru Yük Endeksi Petrol Fiyatları ve Altın Fiyatları Arasındaki İlişki

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018

Ulusal Tasarruf Açığına Bağlı Olarak Artan Cari Açık Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Uluslararası Finans Sempozyumu 2012: Dünya Ekonomisinde Tasarruf Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, İstanbul, 08 November 2012

Books & Book Chapters

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

in: Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.401-411, 2019

Petrol-Altın Fiyatları: Asimetrik Nedensellik Analizi

in: Ekonometrik Uygulamalar, GÜRİŞ SELAHATTİN, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.117-126, 2019

Ülkeler Açısından Petrol Fiyatlarındaki Şokların Petrol Fiyatlarına Etkisi Kalıcı mı?

in: Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar, Selahattin Güriş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.129-147, 2018

Sigorta ve Riziko

in: Principles of Risk Management and InsuranceRisk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Erişah Arıcan, Editor, Nobel, İstanbul, pp.19-37, 2015

Riziko Yönetiminde İleri Düzey Konular

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Arıcan Prof. Dr. Erişah, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara, pp.62-85, 2015