Publications & Works

Articles Published in Other Journals

-“Osmanlı Devleti’nde Ermeni Nüfusu”

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, pp.55-59, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

-“Osmanlı Devleti’nde Ermeni Nüfusu”

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, pp.55-59, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

-“Ermeni Tehciri’ne Dair Araştırmalara Toplu Bir Bakış

Ermeni Araştırmaları,, pp.23-35, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sinema Karadeniz’de ( 1909-1933)

Toplumsal Tarih, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Ermenilere Muhaceret Güvenliği”

Tarih ve Düşünce Dergisi,, pp.26-27, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Muzır Sigara ve Babalık”

“Muzır Sigara ve Babalık” Tarih ve Düşünce Dergisi, Sayı 45 (Nisan-Mayıs 2001), s.72-73., pp.72-73, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler ”,Sayı 131(Nisan 2001), s. 65-73.

Türk Dünyası Araştırmaları,, pp.65-73, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Çanakkale Savaşları’nda Atatürk”

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi,, pp.16-21, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

1915 Tehciri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

-”Adalet Vekili Kayserili Rifat Çalıka”,

Türk Kültürü İncelemeleri,, pp.105-112, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Osmanlılar ve Mukaddes Emanetler”,(701 Osmanlı Özel Sayısı)

Yeni Türkiye Dergisi, pp.74-82, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

- ”Tabiî Seleksiyon”,,

Tarih ve Düşünce, pp.10-12, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Kralın Adamlarına Ne Oldu?”

,Popüler Tarih, pp.38-43, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Sinema Karadeniz’xxde (1909-1933)”

Toplumsal Tarih Dergisi,, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Antalya O’nun, O Antalya’xxnın”,

Tarih ve Düşünce,, pp.70-74, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

-”Tarihe ve Müzeciliğe Adanan Bir Ömür: Süleyman Fikri Hoca (1876-1962)”,,

Tarih ve Düşünce Dergisi, pp.70-74, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Girit Göçmenleri 1821 1924

Türk Kültürü İncelemeleri, pp.123-138, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

-”Osmanlı Havacılığı ve İlk Havacılık Teşkilâtı”,

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi,, pp.143-154, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Emanetler Mukaddes, Ama Hangileri?”

Tarih ve Düşünce Dergisi,, pp.12-19, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Osmanlı Sinema Tarihi Hakkında Bazı Yeni Bilgiler”, s

Kitap Kokusu,, pp.458-471, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Havacılığı ve Havacılık Teşkilatı

Türk Kültürünü İncelemeleri Dergisi, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

-“Türklerde Hanedan İçi Öldürme”

Tarih ve Düşünce, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

-“Kayseri Sahibiye Medresesi”, , Sayı 9/38, İstanbul 2000.

Tarih ve Düşünce, 2000 (Non Peer-Reviewed Journal)

”İtalya Çizmeyi Aştı”,

Tarih ve Medeniyet, no.61, pp.44-47, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”The Ottomans and The Islamıc Sacred Relics”,

Ottoman Culture And Arts, pp.36-44, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Topkapı Sarayı Bombalanacaktı”,,

Tarih ve Medeniyet, pp.25-27, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Niçin Musul”

Tarih ve Medeniye, pp.34-36, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

”I.Dünya Savaşı’xxnda Trabzon(1914-1919) ”,

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.45-53, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”İstiklâlin Bedeli”,

Tarih ve Medeniyet, pp.46-48, 1998 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Kahraman Düşmanın Torunları.

, Tarih ve Medeniye, pp.8-12, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Gedikkaya ve İngiliz Siyaseti”

Tarih ve Medeniyet, pp.31-35, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Ravza-i Mutahhara Müdafii Fahreddin Paşa (1868-1948),

Tarih ve Medeniyet,, pp.29-32, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Kuvâ-yı Milliye Hakkında Bazı Yeni Bilgiler”,

Bir Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, pp.27-49, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Demirci Mehmet Efeninn Bazı Faaliyetleri

İlmi Araştırmalar Dergisi, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

-”Millî Mücadele Başlarken Güneydoğu Anadolu

Tarih İncelemeleri Dergisi,, pp.125-137, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Hind Müslümanlarından Ankara’xxya Maddî Destek”,

Tarih ve Medeniyet,, pp.51-53, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Balıkesir’xxden İstanbul’xxa Para Göndermek Yasak”,

Tarih ve Medeniyet,, pp.42, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Kürtler İngiliz Tehdidi Altında”,, Sayı 15 (Mayıs 1995), s. 22-23.

Tarih ve Medeniyet, pp.22-23, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Hicaz Demiryolu”, Sayı 134 (Şubat 1995), s.59-61(Kitabiyat).

Tarih ve Toplum,, pp.56-61, 1995 (Non Peer-Reviewed Journal)

”1919’xxda Basının Sansürüne Dair Bir Belge”,

”, Türk Dünyası Araştırmaları,, pp.43-46, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Şerif Ali Haydar’xxın Mekke Emirliği’xxne Tayini”,

Türk Dünyası Tarih Dergisi,, pp.47-51, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Malta Sürgünlerinin Maaşları Meselesi”,

Türk Dünyası Tarih Dergisi,, pp.48-61, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

”1914-1916 Yıllarında Osmanlı Devleti ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin”,

İlim ve Sanat Dergisi,, pp.70-80, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

”1914-1916 Yıllarında Osmanlı Devleti ve Mekke Emiri Şerif Hüseyin”,

İlim ve Sanat Dergisi,, pp.70-80, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Mukaddes Emânetler”

Türk Dünyası Tarih Dergis, pp.44-51, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

“Ahmed Faik Bey ve Rize Mutasarrıflığı Hatıraları”,

Türk Dünyası Araştırmaları,, pp.91-109, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)

-”Sadrıazamlar ve Kapudan-ı Deryalar Hakkında Yazılan Biyografik Eserler”,,

Türk Dünyası Araştırmaları, pp.135-143, 1990 (Non Peer-Reviewed Journal)

”Darphane Müessesesi ve Tarihte Darphane”,

Türk Dünyası Tarih Dergisi,, pp.40-46, 1987 (Non Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters