Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Yakın Çağ Tarihi (Dr), Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Fahreddin Paşa ve Medine müdafaası

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakın Çağ Tarihi (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  Ahmet Faik Günday ve Hatıraları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü