Education Information

Education Information

  • 2004 - 2007 Postgraduate

    Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Dissertations

  • 2007 Postgraduate

    İlk üç asırda muhaddislerin meslekleri ve geçim kaynakları

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

  • C1 Advanced Arabic