Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Expertise In Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

 • 2002 - 2008 Undergraduate

  Marmara University, School Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2014 Expertise In Medicine

  Aktive kahverengi yağ dokusunun kan lipid profili, karaciğer fonksiyon testleri ve non alkolik yağlı karaciğer hastalığı ile ilişkisi

  Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences