Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Boron-rich diet may regulate blood lipid profile and prevent obesity: A non-drug and self-controlled clinical trial

Journal Of Trace Elements In Medicine And Biology, cilt.54, ss.191-198, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antibacterial and photodynamic effects of some plant extracts for cavity disinfection

PHOTODIAGNOSIS AND PHOTODYNAMIC THERAPY, cilt.26, ss.48-52, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of amiodarone and vitamin u combinated treatment on rat gingiva

Indian Journal of Experimental Biology, cilt.56, ss.759-763, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of combined treatment of amiodarone and vitamin U on rat gingiva

INDIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, cilt.56, ss.759-763, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Oral Diseases Associated With Gastrointestinal Disorders

Journal Of Gastroenterology And Hepatology, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Masticatory parameters of children with and without clinically diagnosed caries in permanent dentition

EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.18, ss.116-120, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Antibacterial and cytotoxic properties of boron-containing dental composite

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.39, ss.417-426, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Catepsin K mutation is responsible for pycnodysostosis in a Turkish family

European Journal of Human Genetics, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Treatment of a large endodontic lesion caused by chronic mechanical trauma due to unusual habitual behavior

International Journal of Paediatric Dentistry., 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Salivary Parameters and Caries Indices in Children with Black Tooth Stains

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.36, ss.285-288, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Isolation and in vitro characterisation of dental pulp stem cells from natal teeth

HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, cilt.133, ss.95-112, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fluoride levels in various black tea, herbal and fruit infusions consumed in Turkey

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, cilt.47, ss.1495-1498, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DIETARY HABITS AND ORAL HEALTH OF CHILDREN

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, cilt.55, ss.522, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Is it the injection device or the anxiety experienced that causes pain during dental local anaesthesia?

INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, cilt.18, ss.139-145, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral candidal carriage in children with and without dental caries

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.38, ss.45-49, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Salivary thromboplastic activity in diabetics and healthy controls.

Clinical oral investigations, cilt.8, ss.36-39, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hemifacial Microsomia Oral Clinical Genetic and Dermatoglyphic Findings

The Journal Clinical Pediatric Dentistry, cilt.23, ss.63-67, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D Vitamini Reseptörü ve D Vitamini Bağlayıcı Gen Polimorfizmlerinin Atletlerde DMFT İndeksi ile İlişkisi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.177-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of two trace elements in carious, non-carious, primary, and permanent teeth

EUROPEAN ORAL RESEARCH, cilt.54, ss.77-80, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diş taşı ve beslenme

Eczacı Farmakope, ss.12-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anterior diş travmasına bağlı pulpa yaralanmalarında Er,Cr:YSGG lazer desteği

Majalah Kedokteran Gigi Dental Journal, cilt.52, no.2, ss.57-60, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Oral Health in Twins

Marmara Dental Journal, cilt.1, ss.20-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda Dental ve Periodontal Sağlıkta Güncel Yaklaşımlar

Turkiye Klinikleri Pediatric Dentistry - Special Topics, cilt.5, ss.66-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çürük Teşhisinde Gelişmekte olan Yöntemler

Türkiye Klinikleri, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Amiodarone and Vitamin U Combinated Treatment on Rat Gingiva

Indian Journal of Experimental Biology, cilt.56, ss.759-763, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Signs of Helicobacter Pylori- Review of Clinical Outcomes

Biomedical Journal of Scientific and Technical Research, cilt.8, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Çağındaki Amatör Sporcularda Beslenme Alışkanlıkları ve Erozyon İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.317-325, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Findings of Children With Epidermolysis Bullosa: Case Reports of Three Siblings

EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH IN DENTISTRY, cilt.2, ss.23-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Influencing Career Choices of Dental Students in a State University in Turkey

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.8, ss.228-236, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türk Atletlerde D Vitamini Reseptör Geni Fok1 (rs2228570) ve Bsm1 (rs1544410) Polimorfizmlerinin Analizi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÇAĞINDAKİ AMATÖR SPORCULARDA BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE EROZYON İLİŞKİSİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2017, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral and Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, ss.159-165, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Russell-Silver Syndrome: A Case Report

Istanbul Aydın University Journal of Faculty of Dentistry, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laron Syndrome: A Case Report

Istanbul Aydın University Journal of Faculty of Dentistry, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Avulse dişlerde geç replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri, cilt.23, ss.50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ultrastructure of the natal and primary teeth

ACU Sğlık bilimleri dergisi, ss.142-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current Fluoride-releasing Restorative Materials Used in Pediatric Dentistry

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, ss.129-134, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İZOLE ÇOKLU DİŞ EKSİKLİĞİ OLGUSUNA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM BİR YILLIK TAKİP

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DENTİN DİZPLAZİSİ TİP 1 4 YIL TAKİPLİ OLGU SUNUMU

TDB KONGRE PROGRAMI VE ABSTRACTLAR, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence of Black Stain and Dental Caries in Children Attending a University Pediatric Dentistry Clinic in Istanbul

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.5, ss.109-114, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

İzole Çoklu Diş Eksikliği Olgusuna Multidisipliner Yaklaşım Bir Yıllık Takip

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Manifestation and Dental Management of CATCH 22 Syndrome A Case Report

Marmara Dental Journal, cilt.1, ss.46-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebeklerde emzik kullanımı Bir literatür güncellemesi

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.21, ss.23-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji ve spor içecekleri Diş hekimliği açısından önemi

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.18, ss.22-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Salvary thromboplastic activity in diabetics and healthy controls

Clinical Oral Investigations, cilt.8, ss.36-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 77 ay aarası 277 çocukta diş çürüğü sıklığı

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.4, ss.44-47, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Preliminary Study for the Proteomics Analysis of Gingival Crevicular Fluid Obtained During Permanent Tooth Eruption

5. ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UTSAK), 12 Aralık 2020, ss.29-31

Travma Yaralanmasında Er,Cr,:YSGG Uygulaması: Kuron kök Kırığı Tedavisi

Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği 2. Sempozyumu, Türkiye, 29 Kasım 2019

Çocuklarda Subgingival Bölge, Tükürük ve Oral Mukozada Kandida Türü Mayaların Kolonizasyonunun Araştırılması

Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi 28. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2019, ss.133-136 Creative Commons License

DASS Sendromlu Çocuk Hastanın Oro-dental Bulguları

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

İkiz Çocuklarda Dental Erozyonun İncelenmesi

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019

TRAVMAYA UĞRAMIŞ GENÇ DAİMİ KESİCİ DİŞLERDE MTA İLE TEDAVİ: İKİ OLGU SUNUMU

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 4 - 07 Eylül 2019

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN DEPRESYON DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 25. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, 4 - 07 Eylül 2019

HEMOFAGOSİTİK SENDROMLU BİR OLGUDA AĞIZ İÇİ BULGULAR

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 4 - 07 Eylül 2019

Examination of Oral - Dental Health in Twins

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019

Effects of some beverages on calcium phosphate crystallization: in vitro simulation of dental calculus formation.

International Symposium “Prevent from caries” 26-27 April 2019, Armada Hotel, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.36-37

Çocuklarda oral mukozada kandida kolonizasyonunun peridontal duruma etkisinin değerlendirilmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

İKİZ ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

Çocuklarda oral mukozada kandida kolonizasyonunun periodontal duruma etkisinin değerlendirilmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2.ULUSLARARSI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ENDİKASYON VE GÖRÜNTÜLERİNİN BİR GRUP ÇOCUK HASTADA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, cilt.1, ss.198-202

CPP-ACP KULLANIMI İLE BEYAZ NOKTA LEZYONLARININ TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU

2. Uluslararası “Çürümeden Koru” Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019

Boron levels in main body fluids: Can saliva boron levels replace serum boron levels?

International symposium on boron. 17-19 April, Nevşehir, Türkiye, 2019, Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019

Laser Application for Dental Trauma Patients in Pedodontics

16th Laser Dentistry World Congress, 1 - 03 Ekim 2018

Boron Levels in Primary and Permanent Teeth

International Balkan Chemistry Congress, 17 - 20 Eylül 2018

Boron Levels in Primary and Permanent Teeth

First International Balkan Chemistry Congress, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018

Biochemical and dental parameters in children with Down syndrome and mental retardation

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Periodontal and Dental Health in Children aged between 8-14

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Laser-assisted Operculectomy: a case report

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Dental treatments under general anaesthesia and sedation among pediatric patients: 1 year records

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Dental treatments under general anaesthesia and sedation among pediatric patients: 1 year records.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018, cilt.19, ss.116

Biochemical and Dental Parameters in Children with Down Sydrome and Mental Retardation.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Dentists’/pediatric dentists’ attitudes towards eruption of the mandibular permanent incisors lingual to retained primary incisors.

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, 31Agu-2Sep 2018,Dubai, UAE, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Periodontal and Dental Health in Children Aged Between 8-14

24th International Association for Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Evaluation of Flouride Levels in Primary and Permanent Teeth with and without Caries.

M.Ü. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

ÇÜRÜKLÜ VE ÇÜRÜKSÜZ DAİMİ VE SÜT DİŞLERİNDE FLORÜR DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

ÇOCUK HASTALARDA DENTİGERÖZ KİSTLERİN TEDAVİ YAKLAŞIMI (İKİ OLGU SUNUMU)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

ENGELLİ ÇOCUKLARDA SİYALİK ASİT VE DENTAL PARAMETRELER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

D VİTAMİNİ RESEPTÖRÜ RS1544410 POLİMORFİZMİNİN DİŞ ÇÜRÜĞÜ OLUŞUMUNA ETKİSİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

DiGeorge Syndrome (22q11 deletion syndrome)

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, 5 - 08 Mart 2018

Vital Pulpa Tedavisinde Lazer Uygulaması

Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği 1.Sempozyumu, Türkiye, 26 Ekim 2017

Vital Pulpa Tedavisinde Lazer Uygulaması: Olgu Sunumu

Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği 1. Sempozyumu, Türkiye, 26 Ekim 2017

Bir Olgu Sunumu: Russel Silver Sendromu

TPD 24. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Bir Olgu Nedeniyle Emanuel Sendromu

TPD 24. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Büyüme Hormonu Duyarsızlığı: Laron Sendromu

TPD 24. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

Avülse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisi Takibi:Olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Avulse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu Sunumu

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Avülse Dişlerde Geç Replantasyon Tedavisinin Takibi: Olgu Sunumu

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Laser assisted oral surgery in dentistry for children

6th congress of the world federation for laser dentistry european division., 22 - 23 Eylül 2017

Soft caries removal with low ablative parameters in pediatric dentistry

6th congress of the world federation for laser dentistry european division., 22 - 23 Eylül 2017

Examination of Antibacterial and Photodynamic Effects of Some Plant Extracts

3 rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017

obesity among dental students their oral health

21th congress of the european association of dental public health, 29 Eylül - 01 Ekim 2016

Obesity among dental students and their oral health

21st Congress of the European Association of Dental Public Health Budapest, Hungary, 21 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.52

DİŞ HEKİMLİĞİNDE YAPILMIŞ GÜNCEL KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI

ULUSAL MOLEKÜLER TIP SEMPOZYUMU, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

prevelance of early childhood caries in children referred to a univesity pediatric denstry clinic in istanbul

13th cangress of the european academic of the pediatric dentistry, 2 - 05 Haziran 2016

diş hekimliğinde güncel kök hücre çalışmaları

ulusal moleküler tıp sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016

helicobacter pylori in the oral cavity of children

49. annual meeting of the european society for pediatric gastroenterelogy, hepatology and nutrition, 25 - 28 Mayıs 2016

examination of the presence of dental enamel defect and oral manifestation in children with celiac disease

49.annual meeting of the european society for pediatric gastroenterolgy, hepatology and nutrition, 25 - 28 Mayıs 2016

The effect of vitamin U on pentylenetetrazol induced epileptic seizures in rat parotid salivary gland

28. World Congress of the World Association of Societies of Pathology & Laboratory Medicine., 18 - 20 Kasım 2015

Kompozitlerin İnsan Diş Pulpası Kök Hücrelerinin Odontojenik Farklılaşması Üzerine Etkisi

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Bugünden Yarına Pedodonti, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 05 Kasım 2015, no.15, ss.39 Creative Commons License

Çölyak hastalığı olan çocuklarda diş mine defekti varlığının ve Ağız bulgularının incelenmesi

22.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Bugünden Yarına Pedodonti, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2015, ss.163

Validation of parent satisfaction with their childrens dental care

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference., 17 - 19 Eylül 2015

A survey of biochemical tests requested by dentists fort he common disease seen in their dental clinics

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015

A survey of biochemical tests requested by dentists or the common diseases seen in their dental clinics

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015, ss.84

Oral And Dental Health Knowledge of Nursing and Midwifery Students

20th European Associationof Dental Public Health (EADPH) Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Oral and dental health knowledge of nursing and midwifery students

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015

Factors Influencing Career Choices of Students in Marmara University

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference, 17 - 19 Eylül 2015, ss.40

Factors Infuencing Career Choices of Students in Marmara University Faculty of Dentistry

20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference., 17 - 19 Eylül 2015

Diş hekimliğinde yapılan kök hücre çalışmaları

Diş Hekimliğinde Ulusal Kök Hücre Çalıştayı, Türkiye, 21 - 23 Ağustos 2015

Treatment of a large endodontic lesion caused by chronic mechanical trauma due to unusual habitual behavior

25 th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, 1 - 03 Temmuz 2015, cilt.25, ss.186-187

Treatment of a large endodontic lesion caused by chronic mechanical trauma due to the unusual habitual behavior

25th Congress of International Association of Pediatric Dentistry 2015, Glasgow, İngiltere, 1 - 04 Temmuz 2015

Dentin dysplasia type I Case report with 4 year follow up

DB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 28 - 30 Mayıs 2015

The clinical and geneticalinvestigation of siblings with pycnodysostosis.

8th International Congress of MediterraneanSocieties of Pediatric Dentistry, 13 - 15 Kasım 2014

REPAIR OF HORIZONTAL ROOT FRACTURE WITH MTA 36 MONTH FOLLOW UP

18 th World Congress on Dental Traumatology , IADT International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

MANAGEMENT OF COMPLICATED CROWN FRACTURE TREATED WITH ER YAG LASER PULPOTOMY

18 th World Congress on Dental Traumatology International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

İzole çoklu diş eksikliği olgusuna multidisipliner yaklaşım

Türk Pedodonti Derneği 20. Bilimsel Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2013

Piknodisoztoz iki hastanın oral ve radyografik bulguları

Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi,İstanbul, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012, ss.17

Prevalance of maxillary and lingual frenum in a group of Turkish children

11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry - 42emes Journees de la Societe Française D’Odontologie Pediatrique Strasbourg, France, Strasbourg, Fransa, 24 - 27 Mayıs 2012

Dietary habits and oral health of children

19th International Congress of Nutrition, Krung-Thep, Tayland, 4 - 09 Ekim 2009

Dentijeröz kist olgusunda radyolojik histopatolojik tanının önemi ve klinik yaklaşım

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007

Enerji ve spor içecekleri Dental erozyon ile ilişkisi

Türk Pedodonti Derneği 7. Ulusal Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2004

Enerji ve spor içecekleri: dişhekimliği açısından önemi

Türk Pedodonti Derneği V. Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 28 - 29 Mayıs 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağız Kokusu ve Biyokimyasal Etkenleri

Biyokimyada Temel ve Özel Konular, Prof.Dr.Ayşen Yarat,Prof.Dr.Tuğba Tunalı Akbay,Prof.Dr.Ebru Işık Alturfan, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.685-692, 2019

Süt ve Sürekli Dişlerde Sürme

Pedodonti Akıl Notları, Didem Özdemir Özenen, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.35-40, 2019

AĞIZ KOKUSU VE BİYOKİMYASAL ETKENLERİ

BİYOKİMYADA TEMEL VE ÖZEL KONULAR, , Editör, AKADEMİSYEN KİTABEBİ, ss.685-692, 2019

NÜKLEİK ASİDLERİN(NÜKLEOTİDLERİN) METABOLİZMASI

BİYOKİMYADA TEMEL VE ÖZEL KONULAR, Prof. Dr. Ayşen Yarat, Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, Prof. Dr. Ebru Işık Alturfan, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş., İstanbul, ss.415-424, 2019

Süt ve Sürekli Dişlerde Sürme

Pedodonti Akıl Notları, Prof.Dr.Didem Özdemir Özenen, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.35-40, 2019

Calcium In Saliva and Impact on Health.

Food and Nutritional Components in Focus, Preedy VR, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.364-383, 2016

Calcium in saliva and impact on health

Calcium Chemistry Analysis Function and Effects, Victor R Preedy, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.364-368, 2016

Fluoride In Saliva And Its Impact On Health

Food and Nutritional Components in Focus, Preedy VR, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.173-185, 2015

Fluoride Levels in Herbal and Tea Infusions

Food and Nutritional Components in Focus, Preedy VR, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.140-154, 2015

Fluoride in saliva and its impact on health

Food and Nutritional Components in Focus Fluorine, Victor R Preedy, Editör, Royal Society of Chemistry , London, ss.173-183, 2015

Selenium in Saliva and Impact on Health

Food and Nutritional Components in Focus Selenium, Victor R Preedy, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.341-353, 2015

Selenium in Saliva and Impact on Health

Food and Nutritional Components in Focus, Preedy VR, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.341-353, 2015

Fluoride levels in herbal and tea infusions

Food and Nutritional Components in Focus Fluorine, Victor R Preedy, Editör, Royal Society of Chemistry, ss.140-152, 2015