Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mehmed Akif'in Din Tasavvuru ve Kur'an Anlayışında Menar Ekolünün Etkisi

II. Abdülhami̇d Dönemi Osmanlı Coğrafyasında İslâmî İlimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 October 2018, pp.301-316

Yönetmeliklerdeki Tez Süresi, Jüri Tayini ve Savunma ile İlgili Düzenlemelerin Tefsir Tezlerine Etkileri

Uluslararası Sempozyum: Kur an Araştırmalarında Akademik Tezler Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.36

Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşleyişi ve İdare Yapısının Lisansüstü Tefsir Tezlerine Etkisi

Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2017, pp.16-26