Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

USING GIS BASED PROJECTS IN LEARNING STUDENTS HELP DISABLEDPEDESTRIANS IN THEIR SCHOOL DISTRICT

European Journal of Geography, cilt.2, ss.48-61, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education, sa.39, ss.29-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LANDSCAPE THEORY IN GEOGRAPHY

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.127-141, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye de ve Hollanda da Coğrafya Ders Kitaplarının Fiziki Yapı ve Görsel İçerik Açısından Karşılaştırılması

The Journal of Social Sciences, cilt.31, ss.293-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Environmental Education in Geography

International Journal Of Eurasia Social Sciences, cilt.8, ss.1714-1734, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teachers' In-Service Training Needs in Geography Teaching Program by Their Learning Areas

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.36, ss.1-15, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MACKİNDER’İN HEARTLAND TEORİSİ’NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.95-100, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mackinder's Heartland Theory and Afterthoughts

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.35, ss.95-100, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Misconceptions in Regional Geography Adventure

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.34, ss.98-106, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bölgesel Coğrafya Serüveninde Yanılgılar

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkelerin Bakış Açıları Orta Doğu Neresidir

Yeni Türkiye, ss.27-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu nun Jeopolitik Önemi Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı

Yeni Türkiye, ss.253-261, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Doğu Serüveninde Filistin ve İsrail

Yeni Türkiye, ss.216-233, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu nun Coğrafi Şahsiyeti

Yeni Türkiye, ss.36-57, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In-Service Training Needs of Geography Teachers

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, sa.33, ss.1-24, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Osmanlı Yadigârı Balkanlar ın Nüfus Yapısı

Yeni Türkiye Araştırma Merkezi., cilt.1, ss.929-942, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İpek Yolunda Türk Dünyasını Coğrafyası ve Jeopolitiği

Türk Yurdu Yayınları, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İngiltere de lisans düzeyinde coğrafi arazi çalışmaları

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bozdoğanın Beşeri Coğrafyası

Marmara Coğrafya dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bozdoğan ın Ekonomik Coğrafyası

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.1-42, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bozdoğan’ın doğal coğrafyası

Marmara Coğrafya, sa.13, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19 asırda Edirne vilayeti coğrafyası

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.2-36, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünden Bugüne Karasuları Ve Kıta Sahanlığı Sorunu

Türk Dünyası Araştırmaları Derg, sa.141, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya eğitim ve öğretiminde fotoğrafların önemi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, ss.9-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminde Haritaların Önemi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.9-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COĞRAFYA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE HARİTALARIN ÖNEMİ

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, cilt.1, ss.9-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1897 de Erzurum

Doğu Coğrafya Dergisi, ss.143, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye nin sınır aşan Suları ve Sorunları

Doğu Coğrafya, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bozdoğan Ve Çevresinde Bahçe Evleri

Türk Dünyası Araş. Derg, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1913’te Balıkesir Coğrafyası

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir”, 19 - 22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELEDE BALIKESİR’İN STRATEJİK ÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 Eylül 2019

1913’TE YAYIMLANAN MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE COĞRAFYASI KİTABINDA İSTANBUL VİLAYETİNİN SUNUMU

PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL CONGRESS ON GEOGRAPHICAL EDUCATION(ICGE-2019), 3 - 05 Ekim 2019

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE COĞRAFYA EĞİTİMİ

PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL CONGRESS ON GEOGRAPHICAL EDUCATION(ICGE-2019), 3 - 05 Ekim 2019

1913’TE BALIKESİR COĞRAFYASI

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 Eylül 2019

Peyzaj ve Güç İlişkileri

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 Mayıs 2018

Jeopolitik ve Normatif Yaklaşım

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Siyasi Coğrafya Açısından İpek Yolu ndaki Değişimler

ULUSLARARASI "İPEK YOLU'NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI" BİLGİ ŞÖLENİ, 3 - 05 Mart 2016, cilt.2, ss.244-265

20 Yüzyılın Başlarında Sivas ın Tarihi Coğrafyas

1.Ulusal Sivas Sempozyumu - Sivas\'ın Dünü Bugünü Ve Geleceği, Türkiye, 6 - 12 Kasım 2007

Osmanlı Döneminden Bugüne Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi

MÜ II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirisi, Türkiye, 22 - 24 Ocak 1996

Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya

III. Coğrafya Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Ocak 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Afetler ve Afet Yönetimi

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2020

Siyasi Coğrafya

Aktif Yay.-ideal kültür, 2019

AFRİKA’DA TOPLUM: BATI AFRİKA İNSANLARININ KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ: DÜNÜ-BUGÜNÜ

Dünya Siyasetinde Afrika 2, İsmail Ermağa, Editör, Nobel Yay., İstanbul, ss.1-34, 2015

Hocalarrın hocası Prof.Dr. Hayati Doğanay

Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman, Ogün Coşkun, Editör, Atatürk Üniversitesi Yayınları, no:1056, ss.11-12, 2015

Amerika Coğrafyası

Aktif, İstanbul, 2014

Kültürel Coğrafya

Aktif Yay., İstanbul, 2014

Çevre Sorunları

Aktif, İstanbul, 2009

Avrupa Coğrafyası

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2009