Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA ÖRNEĞİ

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.39, pp.29-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

LANDSCAPE THEORY IN GEOGRAPHY

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.127-141, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye de ve Hollanda da Coğrafya Ders Kitaplarının Fiziki Yapı ve Görsel İçerik Açısından Karşılaştırılması

The Journal of Social Sciences, vol.31, pp.293-311, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Environmental Education in Geography

International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.8, pp.1714-1734, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

MACKİNDER’İN HEARTLAND TEORİSİ’NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), pp.95-100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mackinder's Heartland Theory and Afterthoughts

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.35, pp.95-100, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Misconceptions in Regional Geography Adventure

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.34, pp.98-106, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Bölgesel Coğrafya Serüveninde Yanılgılar

Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ülkelerin Bakış Açıları Orta Doğu Neresidir

Yeni Türkiye, pp.27-35, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortadoğu nun Jeopolitik Önemi Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı

Yeni Türkiye, pp.253-261, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Doğu Serüveninde Filistin ve İsrail

Yeni Türkiye, pp.216-233, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortadoğu nun Coğrafi Şahsiyeti

Yeni Türkiye, pp.36-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

In-Service Training Needs of Geography Teachers

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.33, pp.1-24, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Osmanlı Yadigârı Balkanlar ın Nüfus Yapısı

Yeni Türkiye Araştırma Merkezi., vol.1, pp.929-942, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İpek Yolunda Türk Dünyasını Coğrafyası ve Jeopolitiği

Türk Yurdu Yayınları, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiltere de lisans düzeyinde coğrafi arazi çalışmaları

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.1-17, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bozdoğanın Beşeri Coğrafyası

Marmara Coğrafya dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bozdoğan ın Ekonomik Coğrafyası

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.1-42, 2007 (Other Refereed National Journals)

Bozdoğan’ın doğal coğrafyası

Marmara Coğrafya, no.13, 2006 (Other Refereed National Journals)

19 asırda Edirne vilayeti coğrafyası

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.2-36, 2002 (Other Refereed National Journals)

Dünden Bugüne Karasuları Ve Kıta Sahanlığı Sorunu

Türk Dünyası Araştırmaları Derg, no.141, 2002 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya eğitim ve öğretiminde fotoğrafların önemi

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, pp.9-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminde Haritaların Önemi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.9-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

COĞRAFYA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE HARİTALARIN ÖNEMİ

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, vol.1, pp.9-25, 2002 (Other Refereed National Journals)

1897 de Erzurum

Doğu Coğrafya Dergisi, pp.143, 2000 (Other Refereed National Journals)

Türkiye nin sınır aşan Suları ve Sorunları

Doğu Coğrafya, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bozdoğan Ve Çevresinde Bahçe Evleri

Türk Dünyası Araş. Derg, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1913’te Balıkesir Coğrafyası

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir”, Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.443-449

MİLLİ MÜCADELEDE BALIKESİR’İN STRATEJİK ÖNEMİ

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 September 2019

1913’TE YAYIMLANAN MUFASSAL MEMALİK-İ OSMANİYE COĞRAFYASI KİTABINDA İSTANBUL VİLAYETİNİN SUNUMU

PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL CONGRESS ON GEOGRAPHICAL EDUCATION(ICGE-2019), 3 - 05 October 2019

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE COĞRAFYA EĞİTİMİ

PROCEEDINGS OF II. INTERNATIONAL CONGRESS ON GEOGRAPHICAL EDUCATION(ICGE-2019), 3 - 05 October 2019

1913’TE BALIKESİR COĞRAFYASI

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA ”KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR” ULUSLARARASISEMPOZYUMU, 19 - 22 September 2019

Peyzaj ve Güç İlişkileri

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

Jeopolitik ve Normatif Yaklaşım

Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018

Siyasi Coğrafya Açısından İpek Yolu ndaki Değişimler

ULUSLARARASI "İPEK YOLU'NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI" BİLGİ ŞÖLENİ, 3 - 05 March 2016, vol.2, pp.244-265

20 Yüzyılın Başlarında Sivas ın Tarihi Coğrafyas

1.Ulusal Sivas Sempozyumu - Sivas\'ın Dünü Bugünü Ve Geleceği, Turkey, 6 - 12 November 2007

Osmanlı Döneminden Bugüne Ortaöğretimde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi

MÜ II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirisi, Turkey, 22 - 24 January 1996

Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya

III. Coğrafya Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 January 1996

Books & Book Chapters

Afetler ve Afet Yönetimi

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2020

Siyasi Coğrafya

Aktif Yay.-ideal kültür, 2019

AFRİKA’DA TOPLUM: BATI AFRİKA İNSANLARININ KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ: DÜNÜ-BUGÜNÜ

in: Dünya Siyasetinde Afrika 2, İsmail Ermağa, Editor, Nobel Yay., İstanbul, pp.1-34, 2015

Hocalarrın hocası Prof.Dr. Hayati Doğanay

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman, Ogün Coşkun, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, no:1056, pp.11-12, 2015

Amerika Coğrafyası

Aktif, İstanbul, 2014

Kültürel Coğrafya

Aktif Yay., İstanbul, 2014

Çevre Sorunları

Aktif, İstanbul, 2009

Avrupa Coğrafyası

Aktif Yayınevi, İstanbul, 2009