Sağlık Kampüsünde Sağlıklı Yaşama Başlıyorum

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER

“Sağlık Kampüsünde Sağlıklı Yaşama Başlıyorum” projesisi Marmara Üniversite, Başıbüyük Kampüsünde birinci sınıfa başlayan, SBF ve Tıp Fak. Aile Hekimliği AD' ı öğretim üyeleri ile yürütülen, öğrencilerin sağlığı geliştirme ve korumaya yönelik bir projedir.

Üniversite ve kampüs yaşamına oryantasyon günleri ile birlikte başlayan bu çalışma bulguları öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik uygun girişimlerin planlamasına temel oluşturacağını düşünmekteyiz.