MARMARA UNIVERSITY, ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY and RESOURCE RECOVERY GROUP

TEKNİK NOT: DOĞAL AFETLERDEN SONRA KATI ATIK YÖNETİMİ

Buradan indirebilirsiniz

Katı atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi, özellikle deprem, sel, kasırga vb. doğal afetlerden sonra halk sağlığı için kritik öneme sahiptir. Afetlerden sonra, sadece mevcut atık toplama ve bertaraf sistemleri zarar görüp kesintiye uğramakla kalmayacak aynı zamanda acil durumun neden olduğu ciddi miktarda ilave atık da oluşacaktır. Doğal afetten etkilenmiş insanlar için hazırlanmış kamplar veya geçici barınma alanlarında genellikle ilk etapta ideal bir atık yönetimi uygulaması pek mümkün değildir. Hızlı bir şekilde toplanıp bertaraf edilemeyen katı atıklar halk sağlığı için ciddi sorunlar oluşturur ve bu durum afet yüzünden travma yaşayan halkın moralinin daha da bozulmasına neden olur. Bu teknik not, bir afet sırasında veya sonrasında katı atıkların yönetimi ile ilgili dikkate alınması gereken temel konuları ele almaktadır.