Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Covıd-19 Pandemisinin Finansal Raporlama Üzerindeki Etkisi: Finansal Dayanıklılık Kapsamında Değerlendirme

İSMMO MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ, vol.31, no.165, pp.61-87, 2021 (Other Refereed National Journals)

An Examination of Greenhouse Gas Convergence in OECD Countries

Modern Economy, vol.11, no.1, pp.79-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Convergence of Energy Intensity in OECDCountries

Modern Economy, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impact of Adopting International Financial Reporting Standards Empirical Evidence from Turkey

International Business Research, vol.6, pp.55-66, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Survey of Accounting Culture in Turkey

Advances In Management, vol.5, pp.42-49, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Testing ELECTRE III Method In Stock Selection

Journal of Money, Investment and Banking, vol.24, no.3, pp.17-26, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Searching of Usability of TOPSIS and Electre Methods in Measurement and Evaluation of Financial Performance of Construction and Public Works Companies

International Research Journal of Applied Finance, vol.2, no.9, pp.1086-1100, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN ZAYİ OLAN MALLAR DEĞERLEMESİ VE RAPORLAMASI

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ MÖDAV, vol.13, pp.155-176, 2011 (Other Refereed National Journals)

DOĞAL AFETLER İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME VE MUHASEBESİ

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.140, pp.163-174, 2000 (Other Refereed National Journals)

SAHTE PARA VE MUHASEBESİ

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.131, pp.104-109, 1999 (Other Refereed National Journals)

TEŞVİK BELGELİ MALLARDA KDV ERTELEMESİ İSTİSNASI İADESİ VE MUHASEBESİ

DİYALOG DERGİSİ, no.133, pp.45-51, 1999 (Other Refereed National Journals)

TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN YAPISINA İLİŞKİN TESPİTLER

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.8, no.10, pp.115-120, 1999 (Other Refereed National Journals)

İŞLETMELERDE BÜTÇELEME SÜRECİ

MUHASEBE FİNANSMAN DERGİSİ, vol.7, no.9, pp.63-78, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Strategic Planning in Local Government in Turkey

SWDSI Decision Sciences Institute Southwest Region, HOUSTON, 11 - 14 May 2015

Sustainability from Past to Present and its Size Reflecting to Businesses

SWDSI Decision Sciences Institute Southwest Region, 11 - 14 May 2015

Cost Auditing and Its Application in Hospitals

SEDSI Southeast Decision Sciences Institute, United States Of America, 19 - 21 February 2014

BASEL II SÜREC VE TÜRKYE MUHASEBE KLMNDE SEFFAFLIK VEKAMUYA BLG AÇIKLAMA KÜLTÜRÜ

BASEL 2'YE GEÇİŞ ÖNCESİ KOBİLERDE GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.79-89

Books & Book Chapters

TİCARİ BİLGİ VE BELGELER

TÜRKMEN KİTABEVİ, İstanbul, 2004