Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstanbul un Küresel Şehir Endekslerindeki Yeri

Yeni Türkiye, no.56, pp.780-786, 2014 (Other Refereed National Journals)

Onsuz Anayasa Olmaz

Tarih Bilinci, no.15, pp.82-92, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Örgütsel Yurttaşlık Davranışı ve Belediyelerde Yönetim Sorunu

Sosyal Siyaset Konferansları, vol.0, no.56, pp.261-285, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği

Akademik Araştırmalar, vol.3, no.2, pp.189-222, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sürdürülebilir Gelişme Kavramı Üzerine Yapılan Tartışmalara Bir Bakış

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, no.18, pp.1-19, 2004 (Other Refereed National Journals)

Birleşmiş Milletler Uygulamaları ve Yerel Yönetimler

Öneri, pp.229-235, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı

Sosyal Siyaset Konferansları, no.50, pp.1011-1028, 2004 (Other Refereed National Journals)

1876 Anayasası ve Yerinden Yönetim İlkesi

İhale ve İmar, pp.43-69, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Kentsel Kamu Hizmetlerinden Tatmin Düzeyi İstinye İstanbul Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.7, pp.121-145, 2004 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesine Giriş

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.1, no.11, pp.56-72, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Hizmetler ve Özelleştirme

Öneri, vol.2, no.10, pp.33-48, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ideas on Municipalities Chaos Theory and Transformational Leadership

International Symposium on Chaos, Complexcity and Leadership, ISCASS (International Science Association), Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2012

A Comparative Study of Istiklal Street and Kartner Strasse

Diversities in Aesthetics: Selected Papers of the 18th Congress of International Aesthetics, PEKİN, China, 20 - 22 December 2012, pp.604-637

Books & Book Chapters

Küresel Kentler ve Türk Kentlerinin Uluslararası Konumu

Ayvansaray Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2019

Türk Tipi Başkanlık

Hayat Yayınları, İstanbul, 2016

Arnavutköy’xxün Yönetim Yapısı

in: CUMHURİYET DÖNEMİNDE ARNAVUTKÖY, BOZLAĞAN RECEP, YILMAZ NAİL, Editor, ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ, İstanbul, pp.201-232, 2014

İstanbul’un Geleceğinde Bağcılar’ın Konumu

in: BAĞCILAR PERSPEKTİFİ, BOZLAĞAN RECEP, Editor, BAĞCILAR BELEDİYESİ YAYINI, pp.301-316, 2013

İstanbul ve Küresel Şehirler

in: İSTANBUL TARİH VE KÜLTÜR, BOZLAĞAN RECEP,YILMAZ NAİL,YILMAZ MÜSLÜM, Editor, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYINI, İstanbul, pp.59-74, 2013

A Comparative Study of Istiklal Street and Kartner Strasse

in: DIVERSITIES IN AESTHETICS SELECTED PAPERS OF THE 18TH CONGRESS OF INTERNATIONAL AESTHETICS, LANG YE,JIANPING GAO, FENG PENG, Editor, INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AESTHETICS, Beijing, pp.604-637, 2013

İller Bankası ve Yeniden Yapılandırılması

in: TÜRKİYE’xxDE YEREL YÖNETİMLER, BOZLAĞAN RECEP, DEMİRKAYA YÜKSEL, Editor, NOBEL, Ankara, pp.287-315, 2008

Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim Süreci ve Sorunları

in: KAMU YÖNETİMİ YAZILARI, ERYILMAZ BİLAL,EKEN MUSA,ŞEN MUSATAFA LÜTFİ, Editor, NOBEL, Ankara, pp.123-144, 2007

Geleneksel Kamu Yönetimi Yaklaşımı, Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Yerel Yönetimlere Etkileri

in: TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, BOZLAĞAN RECEP, DEMİRKAYA YÜKSEL, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-28, 2005

Londra Anakent Belediye Sistemi ile Türk Anakent Belediye Sistemi’xxnin Karşılaştırılması

in: YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE GÜNCEL YAZILAR 1, KÖSECİK MUHAMMET, ÖZGÜR HÜSEYİN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.499-511, 2005

Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme

in: KURAMDAN UYGULAMAYA KAMU YÖNETİMİ, YILMAZ ABDULLAH,ÖKMEN MUSTAFA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.265-292, 2004

Kamu Yönetim Paradigmasında Değişim ve Özelleştirme Yaklaşımı

in: ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ, ACAR MUHİTTİN,ÖZTÜRK HÜSEYİN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.277-303, 2003

Yerel Hizmetlerde Özelleştirme Yöntemleri

in: AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, PARLAK BEKİR,ÖZGÜR HÜSEYİN, Editor, ALFA, İstanbul, pp.203-234, 2003

Türk Anayasalarında İdareye İlişkin Düzenlemeler

in: TÜRKİYE DE YÖNETİM GELENEĞİ, DURSUN DAVUT, AL HAMZA, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.167-181, 1998