Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emigration in the Ottoman State due to Economic and Political Factors: In the Muhimmah Books in the 16th Century

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.35, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Osmanlı İmparatorluğu nda Köle Emeğinin İstihdamı ve Mükâtebe Yöntemi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.148-163, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1870’de Tersane-i Amire’de Fabrikalar ve Mağazalar’da Üretim ve İşgücünün Organizasyonu

Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017

İstanbul da Perakende Ticareti Tüketim Mal ve Hizmetleri Piyasası 1840 1909

9th International Conference on Knowledge, Economy & Management Proceedings, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 23 - 24 Haziran 2011, ss.2411-2426

Kitap & Kitap Bölümleri

Vesikacı Bir İktisat Tarihçisi Ahmet Tabakoğlu

YAŞAYAN TÜRK TARİHÇİLERİ, Şimşek, Ahmet, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.237-250, 2017

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ, Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, Prof. Dr. Arif Bilgin, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.190-220, 2016

Kuzey Kafkasya’dan Göçler ve Türkiye’de Kafkasyalılar

TÜRK VE İSLAM DÜNYASINDA GÖÇ VE GÖÇ YÖNETİMİ, Abdüllatif Çeviker, Faruk Bal, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.267-290, 2016

Türkiye’de İktisat Tarihçiliği: Ömer Lütfi Barkan ve Mustafa Akdağ

TÜRK TARİHÇİLERİ, Prof. Dr. Ahmet Şimşek, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.203-238, 2016

İktisadi ve Siyasi Etkenlerle Osmanlı’da Dış Göç Yönetimi: 16. Asır Mühimme’lerinden Örnek Vakalar

TÜRK VE İSLAM DÜNYASINDA GÖÇ VE GÖÇ YÖNETİMİ, Abdüllatif Çeviker, Faruk Bal, Editör, Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.121-146, 2016

Osmanlı Devleti’xxnde Bir Teknoloji Transferi Yöntemi Olarak Yabancı İşgücü İstihdamı

TÜLİN AREN ARMAĞANI, İshak Keskin, Muhammet Hanefi Kutluoğlu, Sevil Pamuk, Editör, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, ss.191-220, 2009