Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Siyer Kitaplarında Mirâc Mucizesinin Ele Alınması

hadis ve siyer araştırmaları dergisi, vol.2, no.1, pp.33-50, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

İbn Ebî Hâtim er Râzî ve İlelü l hadîs Adlı Eseri

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.45-71, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Malik b. Enes'in Muvatta'ının Telifine Dair Tarihi Arka Plan

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.135-146, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dating of Muwatta’ in the Orientalist Literature in the Context of Norman Calder’s Studies in Early Muslim Jurisprudence

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.24, pp.393-408, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Norman Calder in Studies in Early Muslim Jurisprudence Adlı Eseri Çerçevesinde Şarkiyat Literatüründe Muvatta ın Tarihlendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.393-407, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müşterek Ravî Teorisi ve Tenkidi

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, vol.4, no.8, pp.227-230, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baş Mualliminin Rasûlullah s a Olduğu Mekteb Suffe

Siyer-i Nebi Dergisi (Journal of Sirah of Prophet), vol.6, no.1, pp.60-61, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Erken Dönem Hadîs Literatüründen Hareketle İlk Fukahâ Hakkında Bazı Mülâhazalar

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.121-144, 2009 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sabr Patience

Iqra Bulletin, pp.8, 2008 (Non-Refreed Journal)

The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo-Problem

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.147-161, 2006 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

Osmanlı’da İlm-i Hadis Sempozyumu: Âlimler, Eserler ve Meseleler, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2019

Muallime Kamer and the Risālah of Hāce-i Namaz

The Treatise-Literature (rasāʾil) as Documentation of Socially Relevant Discussions in Pre–Modern Muslim Societies (14th – 19th Centuries), Osnabrück, Germany, 25 June 2020

Muvatta’ın Telifine Yönelik Oryantalist İddialara Muhammed Mustafa el Azamî’nin Yaklaşımı

Uluslararası Muhammed Mustafa el-Azamî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 December 2018 - 20 December 2019, pp.577-591

Günümüz “Medrese” Eğitiminde Arap Diline Dair Bir “Ders Başı” ve “İcâzet” Örneği

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.4, pp.409-421 Creative Commons License

Qirâ’ah-‘Ard (Recitation-Submitting) As a Scholar-Student-Book Based Method of Education-Teaching

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, vol.1, no.4, pp.374-386 Creative Commons License

Siyer Kitaplarında Mirac Mucizesi nin Ele Alınması

Uluslararası Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2015, vol.1, pp.137-151

Hz Peygamber i s a v Yeni Nesle Nasıl Anlatmalı

Derya Öncü Koleji, İstanbul, Turkey, 29 March 2016

Criticizing Muslim Traditions A Critical Analysis of Muslim and Western Academic Approaches to the Study of Hadith

MESAAS Graduate Conference 2014, New York, United States Of America, 27 - 28 February 2014

Türkçe ye Tercüme Edilen Siyer Çalışmalarında Peygamber Tasavvuru

genç akademisyenler buluşması 5, İstanbul, Turkey, 17 - 19 June 2011, pp.181-194

Cumhuriyet Dönemi Popüler Siyer Kitaplarına Dair Bazı Mülahazalar

Siyer Atölyesi 2011: Türkiye’de Popüler Siyer Çalışmaları, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2011, pp.15-35

Books & Book Chapters

Çağdaş Hadis Tartışmaları ve Muvatta’

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2020 Creative Commons License

II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Aydınlarının Hadis Müktesebatını Târîh-i İslâmiyyet’e Yönelik Kaleme Alınan Reddiyeler Üzerinden Okumak

in: Osmanlı’da İlm-i Hadis, Güler Zekeriya, Kuzudişli Bekir, Altuntaş Mustafa Celil, Editor, İSAR Yayınlar, İstanbul, pp.367-383, 2020

Sahîh, Mevzû ve Bağlamından Koparılan Hadislerdeki Kadın Algısının Analizi

in: Kadın olmak: İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.207-243, 2019

Hâne-i Saâdetin Bir Ferdi Olarak Allah Resûlü (s.a.s.) ve Örnekliğinin Mahiyeti

in: Peygamberimiz ve Aile, Hale Şahin,Rukiye Aydoğdu Demir, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.39-53, 2019

Mecîd Haddûri

in: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, , Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara, pp.508-510, 2016

Other Publications