Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Hadis (Dr), Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, Institute of Social Sciences, Hadis (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate Double Major

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kült. Ve Ahlak Bilg.Öğr, Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate Minor

  Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Modern hadis tartışmaları bağlamında Muvatta'daki mürsel rivâyetler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  İbn Ebî Hâtim er-Râzî'nin ?İlelü'l-hadis? adlı eserinde vasledilmekle illetli saydığı mürsel rivâyetler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli)